Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie Reportage

Transmuraal gaat Digitaal

Delen

Met het project ‘transmuraal gaat digitaal’ willen ONLINE buurten en CUBIGO in samenwerking met AZ Sint-Jan pro-actief inspelen op zorgsituaties door een efficiëntere communicatie tussen ziekenhuizen, patiënten en mantelzorgers te realiseren. Dit moet resulteren in een betere kwaliteit van de zorg en in een daling van het aantal (her)opnames in ziekenhuizen.

Een digitaal en transmuraal gedeeld zorgdossier is een meerwaarde om dit te bereiken én om maximale continuïteit van de zorg te garanderen (voor en na ziekenhuisbezoek). Er zijn tal van voordelen verbonden aan het gebruik van één centrale communicatietool. Zo kan er vb. geen informatie meer verloren geraken onderweg. Om dit te realiseren is het van belang om zicht te krijgen op de randvoorwaarden voor het effectief inzetten van online communicatietools, zowel bij de patiënt, mantelzorger als bij de zorgverlener. Hierbij denken we vb. ook aan het opstellen van duidelijke richtlijnen omtrent ethische aspecten en het beroepsgeheim. ZorgAndersTV bezocht twee ouderen die deelnamen aan het project en sprak met Bart Neels (Cubigo) en Wendy Lachat (AZ Sint-Jan).

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van