Typ om te zoeken

HR In the spotlight Ziekenhuizen

Tweetaligheid op de werkvloer van een Brussels ziekenhuis: “Onze taalcoördinator levert goed werk”

Delen

CHIREC is een Brussels-Waalse en dus grotendeels Franstalige ziekenhuisgroep met verschillende ziekenhuizen, waarvan het nieuwe AZ Delta het bekendste is. Het St-Anna St-Remi Ziekenhuis maakt sinds 2011 deel uit van de groep. “Frans is de voertaal, maar onze tweetaligheidspolitiek heeft zijn wortels in de vroegere Sint-Annakliniek (voor de fusie van 1994) met haar tweetalige bedrijfscultuur”, zegt HR-verantwoordelijke Hugues Laurent. “Daardoor zijn we nu binnen CHIREC wel een voortrekker op het vlak van tweetaligheid.” 

Binnen CHIREC verschilt het taalbeleid in elk ziekenhuis”, zegt de HRmanager. “Maar wij maken er een punt van. Onze dienstnota’s zijn bijvoorbeeld altijd tweetalig. Uit St-Anna komen nog de meeste Nederlandstaligen die we aan boord hebben. Zij worden geregeld informeel ingeschakeld bij een taalprobleem – net zoals collega’s uit andere taalgroepen wel eens om taalassistentie worden gevraagd. We vinden het belangrijk om elke patiënt in zijn taal te ontvangen, zeker aan het onthaal.” 

Taalcursussen 

“Op initiatief van een Nederlandstalige arts hebben we met de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een Nederlandstalige taalcoördinator aangesteld die de bewustwording rond het gebruik van het Nederlands aanstuurt. Hij organiseert groepslessen met het Huis van het Nederlands (VGC), dat het medische zakwoordenboek Medica FR.NL.ENG uitbracht. We organiseren die cursussen ook in de andere Brusselse ziekenhuizen van de CHIREC-groep. De cursussen gaan door tijdens de werkuren, hier of in een vlot bereikbaar taalinstituut. Hét probleem daarbij is tijd vinden, want de werkdruk is hoog. Er wordt gewerkt in zo homogeen mogelijke groepen, maar ook daarbij geldt dat iedereen erg druk bezet is. Wie deelneemt is enthousiast, dus gemotiveerd zijn onze medewerkers zeker wel.” 

Voortrekkersrol 

“Het St-Anna St-Remi Ziekenhuis rekruteert geen ‘Franstaligen’, wel competente artsen en verpleegkundigen”, benadrukt Hugues Laurent. “Alleen zien we maar weinig Nederlandstalige kandidaten. Tweetaligheid als criterium om medewerkers aan te werven, ligt moeilijk. We zoeken onze verpleegkundigen tot in Portugal en Roemenië toe. Die nieuwe collega’s willen binnen ons ziekenhuis in de eerste plaats hun kennis van het Frans op punt brengen. Twee- of drietaligheid is hét ideaal, maar in de praktijk erg zeldzaam. We proberen in ieder geval een voortrekkersrol te spelen op de rol van tweetaligheid binnen de CHIREC-groep, rekening houdend met de eigenheid van elke site. Als pragmatische Brusselaar kan ik dat alleen maar toejuichen”, zegt de HR manager. 

Geef een reactie