Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Uitvoering van risicoanalyse brandpreventie in woonzorgcentra zorgt voor onduidelijkheid

Delen

“Wij zijn vanzelfsprekend volop bezig met het maken van deze risicoanalyse voor onze verschillende vestigingen. We worden echter geconfronteerd met één belangrijk probleem: vanuit de overheid is er geen timing opgelegd voor wat betreft het afwerken van de risicoanalyses. Daarnaast is er ook geen checklist noch voorbeeld voorhanden waar we de risicoanalyse op kunnen baseren. Wij hopen op dat vlak snel de nodige verduidelijkingen te krijgen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.”
Verschillende brandnormeringen in de drie gewesten
“De normeringen rond brandveiligheid zijn een ingewikkelde materie, zeker gezien de verschillen in het wettelijk kader tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Voor een grote groep als Armonea met vestigingen over gans België maken de verschillende normeringen het er niet makkelijker op. In Wallonië moeten we rekening houden met diverse KB’s maar ook met het “décret du gouvernement wallon” van 1997. In het Brusselse Gewest valt één van onze vestigingen dan weer onder de erkenning van het Vlaams Zorgagentschap. Maar de regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdt geen rekening met de invoering van het “Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijven moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen”. Bovendien gelden er voor iedere woonvorm – woonzorgcentrum, assistentiewoning, serviceflats – andere normeringen op het vlak van brandveiligheid.”
Naleving decreet brandveiligheid ouderenvoorziening
“In het besluit van de Vlaamse Regering omtrent de brandveiligheid ouderenvoorziening – versie maart 2012 – wordt de focus verlegd van passieve naar actieve veiligheidsmaatregelen. Het betreft onder meer de aanwezigheid van een automatische branddetectie, de opdeling van de bouwlagen in deelcompartimenten om de horizontale evacuatie te garanderen en het voorzien van deursluiters met vrijloop voor nog te ontwerpen voorzieningen. Om erkend te worden of te blijven moet een voorziening het bewijs leveren dat in haar gebouwen voldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden. Op basis van de inachtneming van de brandveiligheidsnormen wordt een attest A, B of C uitgereikt. Bij Armonea worden bij nieuwbouw de strengste normeringen toegepast. Wij vragen steeds feedback van de brandweer. We merken wel dat er verschillen zijn in benadering tussen de brandweerkorpsen: sommigen zijn meer toegankelijk dan andere.”
Nood- en interventieplannen
“Binnen de interne dienst van Armonea zijn acht medewerkers actief. Ieder werkt mee aan de richtlijnen rond brandveiligheid en aan het informeren en opleiden van medewerkers en bewoners. Wij beschikken uiteraard in alle vestigingen over nood- en interventieplannen en een checklist die gecontroleerd kan worden bij inspectie. Medewerkers maken gebruik van instructie- en actiekaarten, en nemen elk jaar deel aan een verplichte brandopleiding en/of evacuatieoefeningen. Volgend jaar staan er terug blusoefeningen op het programma. Bij het onthaal van nieuwe medewerkers voorzien we ook in een luik “brand”. In sommige vestigingen organiseren we in samenwerking met de brandweer een vooraf aangekondigde brand- en evacuatieoefeningen. Dit kan gekoppeld worden aan een aangenaam moment voor onze bewoners, zoals een koffiemiddag. Ook onze nieuwe bewoners krijgen een korte uitleg over de brandinstructies. Bewoners zondigen – vanzelfsprekend onbewust – tegen de “klassieke fout” om hun deuren af en toe open te laten staan. Ook onze medewerkers zondigen hier soms eens tegen, maar onder meer via de gebruikersraden kunnen we hier de nodige informatie hernemen. Hoe dan ook: brandveiligheid is een thema waar wij heel veel aandacht aan besteden. Het is een materie die steeds vraagt om evaluatie en verbetering. Op die manier stellen wij alles in het werk om onze bewoners een maximale veiligheid garanderen,” besluit Tania Meulemeester.
 
“De normeringen rond brandveiligheid zijn een ingewikkelde materie, zeker gezien de verschillen in het wettelijk kader tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Voor een grote groep als Armonea met vestigingen over gans België maken de verschillende normeringen het er niet makkelijker op.”
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie