Typ om te zoeken

Overige

Unieke zorg voor unieke mensen in De Waaiberg

Delen

De Waaiberg (Gits) is één van de voorzieningen van vzw UNIE-K. Deze zorgorganisatie gaat uit van het principe waarbij ieder mens recht heeft op een eigen volwaardige plaats in de samenleving. De van oorsprong Provinciale zorgvoorziening werd in 2004 ondergebracht in vzw UNIE-K, een organisatie die zich specifiek richt op volwassenen met een complexe en meervoudige beperking (al dan niet verworven), met het oog op een kwaliteitsvol leven. Naast De Waaiberg telt de zorggroep ook voorzieningen in Brugge (Ons Erf, Dagcentrum Trika en Dagcentrum Windroos) en in Emelgem (‘t Venster). Voor de rubriek zorgvoorziening in de kijker, sprak ZORG Magazine met Liselotte Soenen (zie foto), operationeel directeur van De Waaiberg. 

 

De sector die zich toelegt op de zorg voor mensen met een beperking is volop in beweging. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen voerde per 1 januari de persoonsvolgende financiering (PVF) in met als doel: meer zelfregie en een meer inclusieve samenleving. Deze nieuwe financieringsvorm zorgt voor kansen, maar ook voor een geheel andere aanpak vanuit de sector.

De Waaiberg biedt dag- en woon-ondersteuning aan ruim 50 cliënten die vast in de voorziening verblijven. Daarnaast voorziet de organisatie ook in kortverblijf en crisisopvang.  De Waaiberg beschikt ook over een ambulant team dat instaat voor de ondersteuning van mensen die een iets zelfstandiger woonvorm aankunnen, dit in de brede West-Vlaamse regio van Roeselare, Izegem en Hooglede. Tot slot verblijven een aantal cliënten in aangepaste studio’s in het centrum van Gits, dit om een optimale integratie met de maatschappij te kunnen realiseren. 

Atelierwerking

De moderne en mooi uitgebouwde infrastructuur biedt tal van mogelijkheden en dat laat ook heel wat bijzondere initiatieven toe, zoals de atelierwerking. “Onze cliënten komen hier ook echt werken en produceren er producten in opdracht. De Waaiberg richt zich van bij haar ontstaan op mensen met en zware ondersteuningsnood, dit wil zeggen dat deze mensen niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen, zelfs niet in een beschutte werkplaats. Door ze binnen onze organisatie een echte baan te geven, werken we actief aan hun zelfwaarde. We vertrekken vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de beperkingen”, geeft Liselotte Soenen mee.

Nieuwe financiering

De nieuwe persoonsvolgende financiering stelt zorgorganisaties voor een uitdaging. Het financieringsmodel verwacht immers dat er flexibel kan ingespeeld worden op de vragen van de cliënt en zijn omgeving. Zorgvragers kunnen vanaf nu immers gaan shoppen en zo hun zorgaanbod zelf samenstellen met een eigen budget.

“We streven ernaar om mensen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te laten en hen indien nodig extra te ondersteunen met kortverblijf en crisisopvang.  Natuurlijk willen we flexibel inspelen op de individuele zorgvragen, maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.” aldus Liselotte Soenen.

Toch zorgt de omschakeling naar deze nieuwe vorm van financiering voor een andere aanpak en zet ook De Waaiberg in op zorgvernieuwing op overkoepelend niveau. “We proberen ons verder voor te bereiden op de groeiende flexibiliteit die van ons verwacht wordt in de toekomst. We moeten ons immers meer dan ooit zo organiseren dat we op de meest uiteenlopende vragen van onze cliënten en hun omgeving een antwoord kunnen bieden. We herbekijken daarom vandaag kritisch al onze zorgprocessen en gaan na waar het anders en beter kan. Dit zou in de nabije toekomst kunnen leiden tot een andere organisatievorm. We hebben er bewust voor geopteerd om deze oefening te laten vertrekken vanuit de basis en niet vanuit het management. De uitkomst is vandaag nog onbekend, maar vast staat dat er geopteerd zal worden om in de toekomst met vlakkere structuren te werken, kortom minder hiërarchie en minder tussenniveaus.”

Shoppen in de zorg

Vandaag leeft het idee dat cliënten in de toekomst ook echt zullen gaan shoppen met hun spreekwoordelijke enveloppe. Liselotte Soenen ziet het alvast niet zo’n vaart lopen. “De persoonvolgende financiering zet inderdaad de cliënt en zijn omgeving aan het stuur en geeft hen veel meer dan vroeger de kans om verschillende zorgvoorzieningen en zorgvormen te vergelijken en de beste opties te kiezen afgestemd op de noden en behoeften. Voor de cliënten die al in onze voorziening permanent wonen, zal er weinig veranderen. We blijven op dezelfde kwalitatief hoogstaande manier voor hen zorgen zoals we voordien deden en dit voor het budget dat ze krijgen. Voor cliënten die inclusief wonen ligt dat anders. Zij gaan veel meer de afweging maken.”

Dit zorgt ervoor dat voorzieningen die werken in de sector voor mensen met een beperking, zichzelf meer zullen moeten profileren dan vroeger..Ze zullen hun aanbod in de etalage moeten plaatsen en op een intelligente én laagdrempelige manier moeten communiceren over hun aanbod.  Ook De Waaiberg werkt meer dan ooit aan haar externe communicatie .

Bron: ZORG Magazine

 

 

Tags: