Typ om te zoeken

HR

Uw medewerkers extra belonen bij eindejaar

Delen

Loonbonus Gerben Vermeulen: “De loonbonus biedt heel wat mogelijkheden aan de werkgever. De bonus van maximaal € 2.200 (basisbedrag; 2013: € 2.488) is enkel vrij van sociale en fiscale inhoudingen indien de nodige voorwaarden vervuld zijn. De belangrijkste is dat de te behalen doelstelling voor de toekenning van de loonbonus, een onzeker en collectief karakter heeft. Individuele prestaties of persoonlijke triomfen tellen dus niet mee. Ook de door de wetgever opgestelde procedure dient u strikt na te leven. Bij nadere controle zijn er namelijk veel loonbonusplannen die door de mand vallen omdat ze niet beantwoorden aan de gestelde vereisten.” Ecocheques “Een andere mogelijke beloning is de ecocheque”, gaat Gerben Vermeulen verder. “Werkgevers kunnen de ecocheque uitreiken zonder inhoudingen of bijdragen, zolang een aantal voorwaarden worden nageleefd die nauw aansluiten bij deze voor de toekenning van de maaltijdcheques. Het betreft een aankoopbon waarmee de medewerker enkel ecologische goederen kan kopen. Een volledige en limitatieve lijst van de mogelijke aankopen zit als bijlage bij de cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad. Het maximumbedrag dat een medewerker via deze weg kan ontvangen, is € 250 per jaar.” Eindejaarspremie Gerben Vermeulen: “Bovendien vormt de eindejaarspremie een mooi extraatje dat de werkgever kan uitbetalen aan zijn medewerkers. De premie, die meestal bestaat uit een extra maandloon en wordt betaald in de maand december, wordt onweerlegbaar beschouwd als loon. De werkgever moet hierop dan ook de gewone socialezekerheidsbijdragen betalen en de bedrijfsvoorheffing afhouden. In beginsel verwerft de medewerker de eindejaarspremie ook per gewerkte maand in de referentieperiode. Of de werkgever verplicht wordt tot het betalen van een eindejaarspremie moet blijken uit de sectorale bepalingen en de ondernemings-cao’s. Uiteraard kan hij ook op vrijwillige basis een “dertiende maand” voorzien.” Voor meer informatie over deze en andere beloningsvormen, zoals geschenkencheques, kan u altijd terecht bij HR-dienstengroep ADMB (www.admb.be).

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie