Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Medisch afval: sensibilisering en opleiding beperken afvalkosten

Delen

Medisch afval veroorzaakt een belangrijke afvalstroom in de verzorgingssector, ziekenhuizen nemen hiervan het grootste aandeel voor hun rekening. Ook rusthuizen en de extramurale gezondheidszorg zijn grote producenten van dit afval. In ziekenhuizen is vooral het risicohoudend medisch afval een zorgenkind, de verwerkings- en ophaalkosten lopen hoog op. RMA is doorgaans goed voor 10 à 15 procent van de totale hoeveelheid medisch afval, maar ook verantwoordelijk voor bijna 50 procent van de afvalkosten. Milieucoördinator Sibert Dobbelaere legt uit hoe het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn beleid rond medisch afval organiseert.
 
IMG_5753_1024“In het UZA hebben wij te maken met niet minder dan 37 verschillende afvalstromen. Vanaf 1 juli 2013 kwam daar een extra stroom bij: PMD. Het UZA is momenteel bezig met een grondige herinrichting van het afvalpark om dit op een efficiënte manier te kunnen realiseren. De belangrijkste afvalstromen betreffen het niet-risicohoudende medische afval (NRMA), het risicohoudend medisch afval (RMA) en een groot pakket aan bedrijfsafvalstromen. RMA wordt twee keer per week opgehaald door een gespecialiseerde afvalverwerker voor verbranding in een draaitrommeloven op 1000 à 1200°C. Het betreft afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat ze een microbiologische of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding met zich kunnen meebrengen, of afvalstoffen die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen. In het UZA gaat het onder meer om naalden, met bloed of bloedderivaten gevulde zakken, afval van patiënten met bepaalde infectieziektes, anatomisch afval, specifiek laboafval enz. In 2013 verzamelden we 200 ton RMA in daartoe bestemde RMA-recipiënten of in naaldcontainers.”
 

JL-UZA-containers-0565_1024Aantal ton NRMA blijft stabiel

“NRMA wordt verzameld in blauwe plastic zakken die in rolcontainers gaan en die op hun beurt wordt leeggekiept in perscontainers op het afvalpark. NRMA betreft afvalstoffen die geen bijzonder risico inhouden en die door hun aard vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, maar door hun samenstelling of waardebeleving niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afvalstoffen. Tot deze grote afvalgroep behoren onder meer verbanden, tissues, operatielinnen, sondes, spuiten en katheders zonder naald, operatiekledij, enz. In 2013 verzamelden we 739 ton NRMA, wat vergelijkbaar is met de voorgaande jaren.”
 
 

Radioactief afval

“Een bijzondere vermelding verdient het radioactief aval: dat zijn isotopen en afval die radioactief besmet zijn, afkomstig van nucleaire geneeskunde en de radiofarmacie. Het afval van de nucleaire geneeskunde wordt opgeslagen op drie verschillende locaties. Afval van de radiofarmacie wordt ingedeeld in 3 categorieën: halfwaardetijden lager dan 6 uur, halfwaardetijden tussen 6 en 8 dagen, halfwaardetijd groter dan 8 dagen. Al het materiaal afkomstig uit de risicozones in verband met straling wordt automatisch geklasseerd als minstens categorie 1. Het gasvormig radioactief afval is altijd van categorie 1 en wordt bewaard in speciale zakken die in een loodcel gestopt worden. Na opslag van een dag is de radioactiviteit zeker verdwenen en kunnen de zakken verlucht worden. JL-UZA-containers-0557_1024Het vast en vloeibaar radioactief afval worden opgeslagen in loodcellen en afgevoerd naar een apart afvallokaal. Een logboek zorgt voor traceerbaarheid en houdt bij wanneer een bepaalde afvalstroom binnengekomen is en wanneer deze vrij is van radioactiviteit en mag afgevoerd worden. Een aparte stroom van langlevend radioactief afval wordt opgeslagen in loodputten en afgevoerd door NIRAS.”
 
 

Afval klinische studies

“Vanwege een specifieke eis van sommige opdrachtgevers van klinische studies, is er een aparte ophaling van het afval van klinische studies om een volledige traceerbaarheid te garanderen. De apotheek meldt hierbij steeds of een ophaling mag gebeuren en de nodige documenten – CMR, identificatienummer afvalstoffen en certificaat van verbranding – worden opgevraagd bij Indaver. Deze documenten worden bijgehouden in het afvalstoffenregister.”
 
 

Stralingsmeetpoort

“Al het afval gaat door 1 van de 2 stralingsmeetpoorten die als tweede controle dienst doen en regelmatig gekalibreerd worden. Deze meetpoorten zorgen ervoor dat niet-vervallen radioactief afval bij de bron – in het ziekenhuis – opgemerkt wordt en niet bij de verwerker van het afval. Alle medewerkers die te maken hebben met het vervoer van afval door de meetpoorten, hebben een opleiding gekregen over de te nemen acties bij het afgaan van het alarm en over de verplichte registratie daarvan.”
 
 

JCI-certificaat

“Het strikt opvolgen van de afvalstromen kadert ook in de JCI-certificering van het UZA. JCI legt internationale normen vast op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. In dat verband is het een voorwaarde dat niemand in aanraking kan komen met medisch afval en zijn aparte opslagplaatsen en een correcte afvoer van medisch afval vereist.”
 
 

Procedureboek Milieu

“Op jaarbasis zorgt de afvalkost van het UZA voor een significante impact op het UZA budget. We zijn er van overtuigd dat we hierop nog verder kunnen besparen. Sensibilisering over een correcte scheiding en opleiding spelen daarbij een belangrijke rol. In een Procedureboek Milieu wordt uitgelegd hoe medewerkers afval correct kunnen sorteren en deponeren in de juiste recipiënten, conform de overheidsreglementen. Op die manier kunnen wij de kostprijs voor het verwijderen van het afval tot het noodzakelijke minimum beperkt worden,” besluit Sibert Dobbelaere.
 
 

Eventueel toekomstige afvalstroom: ebola-afval

Het UZA is 1 van de 3 Belgische ziekenhuizen die zich kandidaat gesteld heeft voor de opvang van ebola-patiënten. De opvang van deze patiënten volgt de interne procedure voor behandeling van patiënten met (vermoeden van) hemorrhagische koorts. Er komt een grote hoeveelheid afval vrij bij de behandeling van mogelijks besmette patiënten door de grote hoeveelheden gebruikte beschermingsmiddelen. Dit afval wordt volgend de ADR-reglementering beschouw als gevaarlijk afval met hoog risico. Hiervoor zijn er speciale verpakkingsvoorschriften, is er een beveiligingsplan aanwezig en is extra opleiding voorzien voor alle medewerkers die in contact kunnen komen met dit afval.
 
 
Kerncijfers UZA:

  • Meer dan 2.700 medewerkers
  • 38 gespecialiseerde medische diensten
  • 573 bedden
  • 37 afvalstromen

 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie