Typ om te zoeken

ICT

Veiligheid van gezondheidsmedewerkers

Delen

Elke dag lopen gezondheidsmedewerkers in heel Europa het risico prikaccidenten op te lopen wat kan leiden tot een infectie door 30 potentieel gevaarlijke, door bloed overgedragen pathogenen zoals Hepatitis B, Hepatitis C en HIV. Prikaccidenten vormen een ernstig beroepsrisico voor gezondheidsmedewerkers: jaarlijks zijn er in de Europese Unie naar schatting één miljoen gevallen, en in Nederland alleen al tellen we tot 15.000 gevallen per jaar. Vooruitdenkende gezondheidsorganisaties in heel Europa waren zich al bewust van het voordeel van de invoer van veiligere werkpraktijken en handelden vroegtijdig, nog voor de verplichte deadline. De voordelen van een dergelijke aanpak zijn duidelijk. Voor organisaties die verpleegkundigen en gezondheidsmedewerkers vertegenwoordigen, illustreert het invoeren van een nieuw veiligheidsklimaat de verandering op verschillende niveaus.

EU-richtlijn

De EU-richtlijn met betrekking tot de preventie van prikaccidenten is broodnodig om een dwingend kader te creëren voor het voorkomen van dergelijke verwondingen en
moest 11 mei 2013 ten laatste opgenomen zijn in de nationale wetgeving in alle EU-lidstaten. In Nederland is de richtlijn in 2011 al omgezet in wetgeving; in België gebeurde dat in mei 2013. De nieuwe veiligheidswebsite van BD werd ontwikkeld om gezondheidsmedewerkers en hun organisaties te helpen om te voldoen aan de eisen van deze nieuwe wetgeving.

Bewustmaking rond dagelijkse risico’s

Alexandre Conroy, president BD Europa, Midden-Oosten, Afrika en Amerika, benadrukt het veiligheidsbeleid van BD: “BD zet zich in voor de bewustmaking rond de dagelijkse risico’s die gezondheidsmedewerkers lopen en de voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren. We hopen dat deze website een belangrijk portaal wordt voor informatie, begeleiding en best practices binnen de industrie.” De website geeft ook een overzicht van het gelanceerde programma voor de veiligheid van de gezondheidsmedewerker. Dit volledige pakket is gebaseerd op een holistische benadering van veiligheid en biedt de tools en het advies die nodig zijn om prikaccidenten voorgoed verleden tijd te maken. Een economisch model, een handleiding voor risicobeoordeling, omschakeling naar veiligheid en opleiding zijn in deze context cruciale elementen. De website omvat ook een overzicht van het BD-gamma van medische apparaten met ingebouwde veiligheidsmechanismen, en van andere nuttige bronnen. BD biedt een uitgebreide set tools om instellingen te ondersteunen die streven naar een rechtlijnige, probleemloze en kostenefficiënte overgang naar veiligere werkpraktijken en naar de implementatie van de nieuwe EU-richtlijn.
De BD-veiligheidswebsite vindt u op www.bd.com/europe/safety/nl.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie