Typ om te zoeken

Overige

Verbond der Vlaamse Tandartsen zet in op hartveiligheid

Delen

In meer dan 120 tandartspraktijken in België is sinds kort een gloednieuwe AED (geAutomatiseerde Externe Defibrillator) beschikbaar. Dat is het gevolg van een groepsaankoop die door het Verbond der Vlaamse Tandartsen werd georganiseerd. Elke dag krijgen 30 mensen in België een hartstilstand. Met een AED stijgt de overlevingskans tot 70%.

“Als voorzitter van de afdeling Waasland van het Verbond der Vlaamse Tandartsen heb ik een tweetal jaar geleden een reanimatiecursus georganiseerd”, zegt Jan De Maeyer, tandarts in Temse. “Die werd gevolgd door heel wat enthousiastelingen, maar daarna bleef het stil rond het onderwerp. Tot vorig jaar mijn broer plots hartfalen kreeg tijdens een fietstocht. Een vrouw die het zag gebeuren heeft hem nog gereanimeerd, maar er was geen defibrillator in de buurt. Daardoor verstreek cruciale tijd.” Pieter overleed een week later.

Tandarts De Maeyer en zijn collega’s grepen het voorval aan om na te denken over hartveiligheid. “Onze patiënten zijn niet noodzakelijk in de beste gezondheid”, zegt Philippe Decroock, voorzitter van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. “Doordat wij als tandartsen geen toegang hebben tot hun globaal medisch dossier, kunnen we niet altijd inschatten hoe ze zullen reageren op de verdoving of op de behandeling. We ijveren al lang om toegang te krijgen tot de relevante delen van het dossier, maar wilden in afwachting niet bij de pakken blijven zitten. Daarom hebben we een groepsaankoop van AED’s op poten gezet, zodat bij zoveel mogelijk tandartsen zo’n toestel aanwezig is.”

Op basis van een uitgebreid vergelijkend onderzoek werd gekozen voor een samenwerking met CardioService. “Zij boden het meest geschikte toestel aan voor dit soort occasionele gebruik, tegen de beste prijs”, zegt Philippe Decroock. Tot nu toe kochten al meer dan 120 tandartsen een AED. Dat aantal zal ongetwijfeld nog oplopen, want de groepsaankoop loopt nog tot en met mei.

Over CardioService
CardioService ontwikkelt diensten om levens te redden bij plotseling hartfalen. Daarom biedt CardioService AED’s (geAutomatische Externe Defibrillatoren) aan voor ondernemingen en publieke dienstverleners. Daarbij biedt het de mogelijkheid de toestellen zowel te huren als te kopen, wat elke afnemer in staat stelt een formule op maat te kiezen. Daarnaast wil CardioService een voortrekkersrol spelen in de verspreiding van kennis over plotseling hartfalen en in de bewustmaking over de voordelen die AED’s bieden. Meer informatie: www.cardioservice.eu

Bron: VVT – eigen berichtgeving

Tags: