Typ om te zoeken

Legal

Verplaatsingskosten van uw medewerker: wie betaalt wat?

Delen

Woon-werkverkeer

De vergoeding die u voor deze verplaatsingen moet betalen, hangt af van het door uw medewerker gebruikte vervoermiddel.
Trein
Uw medewerker krijgt zijn treinkaart gratis. Als werkgever moet u namelijk een derdebetalersregeling afsluiten met de NMBS en betaalt u 80% van de kostprijs van de treinkaart rechtstreeks aan de NMBS. De overige 20% van de kostprijs neemt de overheid op zich. Meer info hierover vindt u op www.b-rail.be.
Bus of ander openbaar vervoer
Hier betaalt u, indien het gaat om een eenheidsprijs en ongeacht de afgelegde afstand, 71,8% van de effectieve kostprijs van het vervoermiddel. Indien de prijs van het gebruikte vervoermiddel toch afhankelijk is van de afgelegde afstand, dan moet u tussenkomen overeenkomstig een vastgelegde tabel , beschikbaar op www.nar.be. Hiermee dient u als werkgever tussen te komen voor zo’n 70% van de kostprijs. Bij gebruik van andere openbare vervoermiddelen dan de trein, dient u maar tussen te komen bij een verplaatsing van minstens vijf kilometer.
Fiets
Voor verplaatsingen met de fiets krijgt uw medewerker € 0,22 per afgelegde kilometer. Indien uw medewerker meerdere keren per dag de verplaatsing maakt, omdat hij of zij bijvoorbeeld in onderbroken diensten werkt, dan moet u alle verplaatsingen vergoeden.
Auto of bromfiets
In dit geval is de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten iets lager. Hier wordt eveneens gebruik gemaakt van de tabel, beschikbaar op www.nar.be, maar moet u slechts tussenkomen voor 80% van de daarin vermelde bedragen. Ook hier moet u, indien uw medewerker meerdere keren per dag de verplaatsing maakt, alle verplaatsingen vergoeden. Bij gebruik van een eigen vervoermiddel (met uitzondering van de fiets) dient u als werkgever pas tussen te komen indien de afstand tussen de woon- en werkplaats minstens vier kilometer is.

Dienstverplaatsingen

Indien uw medewerker zich tijdens de werkuren moet verplaatsen, dan krijgt hij of zij een vergoeding voor de gemaakte verplaatsingskosten.
Als uw medewerker zijn eigen auto of bromfiets gebruikt, betaalt u hem € 0,3461/km. Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 juli aangepast aan de index.
Verplaatst uw medewerker zich met zijn eigen fiets, dan krijgt hij hiervoor € 0,22 per afgelegde km.
Meer info: admb.be
 

Tags:

Geef een reactie