Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Ziekenhuizen

Verzekeringsartsen die frauderen moeten streng gestraft worden

Delen

Het VPP wenst te reageren op het artikel van De Morgen van 23 januari 2020 ‘Medisch Dossier verzekeringsarts kijkt mee’.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw reageert verontwaardigd en geschrokken op de berichten die vandaag in de pers verschijnen over expertiseartsen die frauderen en de privacy van patiënten te grabbel gooien voor het eigen gewin van de verzekeringen.

Het systeem van een elektronisch patiëntendossier dient om kwaliteitsvolle en continue zorg te leveren aan patiënten en om patiënten goed te informeren over hun eigen zorg en behandeling. Het is een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen. Dat vertrouwen wordt compleet onderuit gehaald door het misbruik door deze verzekeringsartsen.

Het VPP vraagt dringend:

–      Strengere scheidingslijnen voor expertiseartsen en behandeld artsen die op dit moment de twee jobs combineren en dus een risico vormen inzake inzage in het elektronisch patiëntendossier;

–      Dat er strenge sancties komen voor de overtreders van de privacy van de patiënt;

–      Dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen de dossiers van de patiënten heropenen en hen een faire behandeling van hun verzekeringsdossier geven;

–      Dat in het toekomstige federaal regeerakkoord werk wordt gemaakt van onafhankelijke expertiseartsen, los van verzekeringsmaatschappijen, naar het voorbeeld van artsen voor bedrijfsgeneeskundige diensten. De kwaliteit van verzekeringsartsen kan op die manier hopelijk voor de hele beroepsgroep worden gegarandeerd.

Over het Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform vertegenwoordigt meer dan 115 patiëntenverenigingen en ijvert voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. De organisatie helpt gemeenschappelijke noden en knelpunten op te lossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.

1 Comments

  1. Koenraad Gijbels januari 28, 2020

    Een verzekeringsarts heeft geen “therapeutische relatie” met de verzekerde en heeft bijgevolg geen enkele geldige reden om het elektronisch dossier (via E-health of andere platformen) in te kijken. Dit zijn exact dezelfde wettelijke en deontologische regels als voor een medisch dossier op papier. Het is niet omdat het via nieuwe ICT-toepassingen makkelijker wordt om deze overtredingen (eigenlijk “misdrijven”) te begaan, dat het dan maar moet gedoogd worden. De overtreders kunnen perfect opgespoord worden door de beheerders van de diverse EPD-platformen. Het is aan gerecht en Orde van artsen om hier streng tegen op te treden. De overheid moet dit nogmaals duidelijk maken aan de sector (hoewel dit eigenlijk geen verduidelijking behoeft, zoals hoger gezegd gelden dezelfde regels als voor een dossier op papier en deze zijn duidelijk gekend aan de verzekeringsartsen…).

    Beantwoorden

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: