Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Videoconferentie bevordert deelname aan moc

Delen

Het grote probleem van het moc is dat huisartsen er te weinig op aanwezig zijn. Volgens een Belgische studie van een paar jaar geleden bedroeg het aantal aanwezige huisartsen amper 3,7%, maar volgens experts lag dat cijfer zelfs nog lager.

Huisartsen willen wel degelijk aan het overleg over hun patiënten deelnemen, maar in de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Vaak is de verplaatsing erg tijdrovend, terwijl het overleg over de patiënt zelf amper vijf tot tien minuten bedraagt. Daarom is het systeem van videoconferencing een valabele oplossing.

Dokter Pierre De Witte, die betrokken werd in de proeffase, is alvast lovend over het initiatief. Ook medisch directeur Donald Claeys van AZ Maria Middelares vindt dit systeem een vooruitgang voor het ziekenhuis. “Als ook huisartsen op deze manier meer bij het overleg aanwezig kunnen zijn, kunnen wij onze patiënten nog beter helpen en op die manier de kwaliteit van onze dienstverlening bevorderen,” aldus de oncologisch chirurg.

Geef een reactie