Typ om te zoeken

HR

VIVES Kortrijk heeft unieke bachelor met link tussen welbevinden en management

Delen

Marijke Michiels en Lex Corijn liggen mee aan de basis van de bachelor-opleiding ‘wellbeing & vitaliteitsmanagement’ van Hogeschool VIVES te Kortrijk. Eén van de drie afstudeerrichtingen is care en vitaliteit. Er komen steeds meer vragen vanuit zorgorganisaties om projecten met hen uit te werken. Studenten werken daar aan mee, zo krijgen ze concrete ervaring en voeling met het zorg-werkveld.

U bent wellbeing&vitaliteitsmanager, wat omhelst dit precies?

Lex Corijn: “Ik ben jurist van opleiding, maar wellbeing boeide me ook. Ik verdiepte me erin met de bedoeling dat het een hobby zou worden, maar het sprak me zo fel aan dat ik er ook professioneel iets mee wou doen. VIVES bood me aan om in de Hogeschool gastdocent te worden, daarna werd ik docent. Vervolgens kon ik het Leerbedrijf – VIVES House of Wellbeing mee opstarten en leiden. Zelf volgde ik ook een aantal wellness en wellbeing opleidingen in België en in het buitenland. Het domein van trends en ontwikkelingen in wellbeing passioneert mij ontzettend en daarin wil ik mij steeds verder specialiseren.”

VIVES Kortrijk biedt een bachelor opleiding aan, hoe groeide het idee?

“Er liep reeds een opleidingstraject wellnessconsulent, dat een certificaat opleverde. Steeds meer werd erover nagedacht dit om te vormen tot een bachelor, dat werd wellbeing & vitaliteitsmanagement. Een nieuwe opleiding opstarten is niet vanzelfsprekend, maar de Vlaamse overheid gaf groen licht en erkende hiermee het grote belang van een management-opleiding in wellbeing en daar waren we natuurlijk heel blij mee.”

Wat maakt de opleiding zo uniek en bijzonder?

“We koppelen wellbeing en management. Opleidingen omtrent wellbeing en wellness zijn meestal gericht op toerisme, dus leisure en ontspanning. De link die wij maken met management, is uniek. De rode draad van onze opleiding is welbevinden en dat heeft zowel met fysieke als mentale invalshoeken te maken. Er zijn vier pijlers: voeding, beweging, mentale weerbaarheid en het lichaam. De opleiding is heel praktisch georiënteerd. Er is een 30-tal docenten waarvan ruim de helft uit het werkveld komt. Momenteel hebben we 173 studenten. Bijzonder is ook dat er een Leerbedrijf – VIVES House of Wellbeing – aan onze opleiding verbonden is. Dat is een absolute meerwaarde voor de opleiding, maar ook voor de studenten en docenten. Het VIVES House of Wellbeing biedt via training en expertise projectmatig allerlei initiatieven aan voor het werkveld in wellbeing, wellness, zorg en coaching. Het Leerbedrijf wordt getrokken door vier docenten samen met derdejaars en tweedejaars studenten. Onze studenten kunnen er inspelen op vragen uit het werkveld. We hechten ook heel veel belang aan stage. Het eerste jaar krijgt 60 uren, het tweede jaar 200 uren en voor de laatstejaars zijn er 400 stage-uren voorzien. Laatstejaars krijgen ook de mogelijkheid om hun toekomstige zaak in de markt zetten, via hun bachelorproef en dit onder begeleiding van experten, zodat ze eventueel onmiddellijk als zelfstandige kunnen starten. Het is uniek dat ze dit tijdens hun opleiding reeds kunnen doen, dit in tien weken.”

Hoe zien de drie afstudeertrajecten eruit?

“Wij willen een antwoord bieden op enkele vragen. Die houden verband met onze drie afstudeerrichtingen. Zo is er ten eerste ‘spa en wellness’. Hier zien we een natuurlijke in- en uitstroom van mensen die al affiniteit hebben met massage, verzorging, beauty enzovoort. Zij volgen onze opleiding om hun kennis van spa & wellness verder uit te diepen en te verbreden. Vergeet ook niet dat spa en wellness zowat overal in de wereld en ook in België, een stijgend segment is met een permanente vraag naar gekwalificeerd geschoold personeel. De tweede afstudeerrichting is coaching & wellbeing. Grote bedrijven en kmo’s worden aangemoedigd om na te denken over het welbevinden van het personeel. Het personeelsbeleid omvat onder meer evaluatie- & functioneringsgesprekken en andere tools, maar globaal genomen nemen stress, burn-out, brown-out en bore-outs toe op de werkvloer. Het opzet is om onze managers bij bedrijven en organisaties te laten aansluiten om welbevinden-trajecten uit te werken op de werkvloer en in de bedrijven, wat een preventieve en positieve impact zal hebben op de bedrijfscultuur.”

De derde afstudeerrichting is op zorgverlening gericht. Wat ligt daarvan aan de basis?

“Onze derde richting is care & vitaliteit. We leven in een maatschappij waar zorg grotendeels curatief wordt georganiseerd en duur is. We stellen vast dat men in de zorgsector steeds meer accenten legt op een preventieve aanpak. Dat veronderstelt eigenlijk een ander of vernieuwd zorgmodel. We merken dat een deel van onze afgestudeerden aan de slag gaat bij innovatieve woonzorgcentra of organisaties als Triamant, of soms als zelfstandige in de zorg. Daaruit vloeien ook andere vragen voort, zowel van zorgbehoevenden als van zorgverleners. Van verschillende zorgorganisaties krijgt het VIVES – House of Wellbeing regelmatig de vraag om iets te organiseren rond welbevinden, relaxatie of teambuilding. We gaan dan ter plaatse of zij komen naar ons. Per semester gaat het om 15 tot 27 projecten, het is dus zeer intensief. Het is voor onze studenten een manier om te proeven van het werkveld, want zij werken mee aan deze projecten.”

Kan u enkele voorbeelden geven?

“Het is heel breed. Zo werkten we reeds samen met de MS-liga om enkele belevingsgerichte incentives te geven voor mensen met MS en hun zorgverleners. We werkten ook met enkele woonzorgcentra waar we belevingsgerichte massages verzorgden voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Er kwamen teams van woonzorgcentra langs voor een leuke teambuilding. We organiseerden voor hen een verwendag met ontspannende activiteiten en tijd voor zelfzorg. Soms gaat het om heel specifieke projecten, zoals een bonus-project voor goed gedrag van jeugddelinquenten samen met hun begeleiders. Onze studenten werken die projecten mee uit en krijgen zo voeling met eventuele werkplaatsen waar ze later misschien willen terecht komen. Soms is het niet zo vanzelfsprekend. Projecten met postoncologische patiënten en hun buddy’s, waar hele jonge patiënten bij waren, dat stemt tot nadenken.”

Vinden de afgestudeerde studenten gemakkelijk een job?

“Sommigen beginnen als zelfstandige. We merken dat er elk jaar een deel van onze studenten in de zorgsector aan de slag wil en kan gaan. De zorgsector is georganiseerd met specifieke profielen. Het is onze vraag om een nieuw profiel – zorg&wellbeingmanager – ook in de zorgsector te realiseren. Op die manier is er structurele aandacht voor preventie en welbevinden voor de zorgbehoevenden en zorgverleners. Het komt er wel op aan dat we onze opleiding nog sterker profileren, ook in de zorgsector, zodat we beter gekend zijn en de doorstroming nog vlotter verloopt.”

Waarin maken professioneel opgeleide studenten het verschil?

“De meerwaarde is dat het een managementprofiel is, gekoppeld aan welbevinden. Dat is een uniek profiel. Onze studenten kunnen bijvoorbeeld werken als manager in een zorghotel, in woonzorgcentra of in revalidatiecentra. Maar het gaat veel verder, denk aan mantelzorgers, ondersteuning thuis rond welbevinden, fysieke zorg, mentale weerbaarheid. Professionalisering is dus nodig. De vergrijzing neemt snel toe, ook omdat we langer leven. Er zijn dus heel veel opportuniteiten om meer in te zetten op preventie en welbevinden. We moeten sowieso ons zorgmodel blijven bijsturen om goed in te spelen op maatschappelijke evoluties en realiteit.”

Wat is het profiel van de studenten?

“Het is heel uiteenlopend. Er komen jongeren uit ASO, TSO,  BSO. Sommigen hebben een creatieve of kunstzinnige achtergrond. Anderen volgden moderne talen, wiskunde of economie. Sinds twee jaar zien we ook dat sommige studenten al een bachelor in de zorgsector behaalden, maar bij ons nog een verkort traject wellbeing volgen. Zij willen hun gevolgde zorgopleiding verbreden met welbevinden. Die variatie maakt onze opleiding heel boeiend en uniek.”

1 Comments

  1. Bernadette Hermans januari 26, 2020

    Zeer interessant artikel ,graag zou ik hier meer info over krijgen

    Beantwoorden

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: