Typ om te zoeken

In the spotlight Legal Woonzorgcentra

VLOZO akkoord met krijtlijnen Vlaams regeerakkoord inzake ouderenbeleid

Delen

Vlozo, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, kan zich vinden in de krijtlijnen van het Vlaams regeerakkoord op het vlak van ouderenbeleid.

Vlozo is in grote lijnen tevreden over het voorliggende regeerakkoord, omdat er heel wat zaken uit het Vlozo-verkiezingsmemorandum in terug te vinden zijn, zoals: ​

–          De nadruk op een gelijk speelveld tussen alle zorgaanbieders.​

–          De expliciete erkenning van sociaal ondernemerschap als een meerwaarde voor de zorgsector. ​

–          De versnelde omzetting van het ROB- naar het RVT-statuut, dat een antwoord moet bieden op de stijgende zorgzwaarte en de werkdruk voor zorgpersoneel verlicht. ​

–          De opmaak van een globaal en allesomvattend ouderenbeleidsplan waarbij de nadruk ligt op de aanpak van eenzaamheid en de omkadering van mensen met dementie. ​

–          Het personeelstekort wordt aangepakt door in te zetten op andere dan verzorgende profielen in de Vlaamse woonzorgcentra. Vlozo bepleit dit al langer, omdat daardoor het takenpakket van verpleegkundigen en zorgkundigen wordt verlicht en ze een nog betere verpleging/verzorging kunnen aanbieden. ​

–          De doorgedreven ‘ontschotting’ van de zorgsector, waarbij de nadruk niet langer ligt op structuren maar op de ouderen met een zorgvraag. ​

“Met deze maatregelen neemt de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van hulpbehoevende ouderen”, aldus Vlozo-voorzitter Geert Uytterschaut en gedelegeerd bestuurder Véronique De Schaepmeester. ​

Vlozo is wel waakzaam als het gaat over het verder verstrengen van de controle op de dagprijzen in woonzorgcentra. “Deze controles zijn nu al bijzonder streng”, verduidelijkt Vlozo-voorzitter Geert Uytterschaut. “Een verdere verstrenging van deze controles moet oog blijven hebben voor de economische realiteit op het terrein. De kwaliteit en de diversiteit van het aanbod in de Vlaamse woonzorgcentra dienen op peil te blijven.” ​

Vlozo is alvast tevreden met de grote contouren van het beleid inzake ouderenzorg en kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de toekomstige minister van Welzijn.

Geef een reactie