Typ om te zoeken

Overige

VLOZO reageert op VRT-reportage Undercover in de Zorgfabriek

Delen

De Pano-reportage toont moeilijke beelden rond zorg en ouder worden, beelden die niemand graag ziet. De uitdagingen rond ouder worden die vaak gepaard gaan met eenzaamheid, partnerrouw, depressie, … zijn heel wat complexer dan de boodschap die hier gegeven werd. VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk reageert: “Los daarvan zijn er zeker punten waar we als sector onze dienstverlening nog op kunnen verbeteren. We betreuren echter ten zeerste het eenzijdig beeld dat geschetst wordt in de reportage. Onze leden en hun medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in om de tevredenheid van onze bewoners en hun familie hoog te houden. Heel vaak slagen we daar ook in  en  elke dag schrijven we  ook mooie verhalen. Daar zullen wij in de toekomst verder aan blijven werken.

 Enkele punten uit de reportage die we willen verduidelijken of rechtzetten gezien sommige beweringen onjuist zijn:

 • Zorg
  • De door de overheid bestelde Dimarso-studie rond de kwaliteit van de zorg toont aan dat er geen significant verschil is in kwaliteit tussen de private en publieke woonzorgcentra.
  • Bovendien is er door het gestegen aantal woonzorgcentra, een stagnering in het aantal wachtlijsten waardoor senioren en familie kunnen kiezen op basis van kwaliteit. We hebben er dus alle belang bij om onze kwaliteit goed te bewaken.
  • In de private sector werken we minimum 14,8% boven de personeelsnorm.
 • Prijzen:
  • Niemand maakt winst op de pure zorgtaken. We maken wel het verschil op het woonelement: de oppervlakte van de kamer, de woonomgeving, de ligging, de keuzemogelijkheden. 
  • Uit de studie van professor Pacolet (HIVA 2015) blijkt dat de gemiddelde dagprijs in de private sector 56 euro bedraagt en niet wat in de reportage beweerd werd, minstens 70 euro.
  • In die dagprijs zit in de privé-sector ook de kost van de constructie van het gebouw, die voor 2017 niet gesubsidieerd werd. Dit in tegenstelling tot de publieke en de non-profitsector.

We zijn ervan overtuigd dat de private aanbieders een heel belangrijke plaats hebben binnen het Vlaamse zorglandschap. Het is belangrijk dat we met iedereen, publiek of overheid of privé, nadenken over hoe we willen omgaan met onze senioren, het is een maatschappelijk vraagstuk waar we met alle betrokkenen moeten over nadenken om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. En vooral hoe we dat op een kwalitatieve, respectvolle en betaalbare manier kunnen volhouden, want we zitten nog maar aan de vooravond van de echte vergrijzing. Op dit ogenblik zitten alle partijen reeds samen met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen om de personeelsnormering en de financiering op basis van zorgzwaarte te herbekijken. Dat is al zeker een stap in de goede richting. Waar wij vanuit VLOZO zelf ook nog aan denken is om vanuit de overheid de personeelsnormering aan te vullen met een psycholoog, om ook de emotionele zorg beter op te kunnen volgen.

We wensen nogmaals te benadrukken dat we als koepelorganisatie ons volledig willen inzetten om verder oplossingen aan te bieden voor de aankomende vergrijzing.

VLOZO, Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, vertegenwoordigt 181 private rusthuisuitbaters die samen 14000 residenten huisvesten.

Bron: VLOZO – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van