Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Voorafgaande vergunningen even in het slop

Delen

Feit is dat er op dit ogenblik ruim 21.000 voorafgaande woonzorgcentra-vergunningen in portefeuille zitten. Een aantal hiervan wordt aan kruissnelheid gerealiseerd. Het is dus niet onmogelijk dat er in een jaar tijd een drievoud van de gewenste groei wordt geopend. Ter informatie, algemeen wordt aangenomen dat 1500 extra wooneenheden per jaar te verantwoorden zijn.
Bedenkingen
Een paar bedenkingen hierbij. In de eerste plaats lijkt het zinvol om inderdaad de bouw van nieuwe woonzorgcentra binnen beperkingen te houden. Het waarom is duidelijk: woonzorgcentra worden hoe langer hoe meer voorbehouden aan zwaar zorgbehoevenden. De ouderen die het min of meer wel kunnen redden blijven lang genieten van de thuiszorg en –omkadering. Met andere woorden moet een nieuwe programmatie breder zijn dan enkel het 65+ potentieel. Vragen over stimuleren van de zelfredzaamheid, de impact van de thuiszorg en mantelzorg zullen in de berekeningen meetellen.  En, het programmatiecijfer kan worden vernauwd naar bijvoorbeeld 80 plussers.
Ten tweede is er de financiële beheersbaarheid van de zorguitgaven. Binnen korte tijd wordt Vlaanderen daarvoor bevoegd. En daarenboven, omdat de middelen niet onbeperkt zijn, zal erover tussen de diverse sectoren worden gekibbeld. De Vlaamse Gemeenschap zal de kosten willen beheersen.
Toch is het noodzakelijk om snel meer zicht te hebben over de toekomstige programmatie en, meer nog, over de toekomst van de afgeleverde voorafgaande vergunnningen.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie