Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

“Vrijwilliger kan revaliderende patiënt mooie meerwaarde bieden” 

Delen

Revalidatieziekenhuis RevArte

Een vrijwilliger kan door zijn betrokkenheid, engagement en warme persoonlijkheid de patiënten iets meer bieden dan wij professionelen. Daardoor is de vrijwilliger ook een mooie meerwaarde”, zegt An Van Overloop, die in het revalidatieziekenhuis RevArte in Edegem sinds een goed jaar coördinator is van de vrijwilligerswerking. 
 
LEES OOK: Ludo Splingaer, van financieel directeur bij AZ Klina naar algemeen directeur bij RevArte Edegem
 
An Van Overloop is ook (en vooral) kinesist bij RevArte en vindt het coördineren van de vrijwilligerswerking een aangename afwisseling. “Ik zou moeilijk kunnen kiezen tussen beide jobs, want het is een totaal andere aanpak”, vertelt ze. “Als kinesist ben ik gewoon het allemaal ‘snel’ te doen: ik moet elke dag mijn vaste aantal patiënten binnen een zekere tijd behandelen. Daarnaast is er nog wekelijks de teamvergadering en zijn er administratieve taken zoals het invullen van het elektronische patiëntendossier en de ontslagpapieren. Met andere woorden: als kinesist kan ik alles binnen een goed afgelijnde periode van een week afwerken. Ik heb bijna nooit langere projecten.”
 
“Bij de vrijwilligerswerking, waar ik toch één vierde van mijn tijd aan besteed, ligt dat helemaal anders. De voorbereiding, het organiseren, het administratieve aspect, afspraken maken, op antwoorden wachten – dat neemt meer tijd in beslag. Dat was wel even aanpassen omdat ik snelle resultaten gewend ben. Je werkt met de vrijwilligers op een veel langere termijn.”
 

Ik wil vrijwilliger worden binnen RevArte: welke procedure doorloop ik?

An Van Overloop: “Op onze website www.revarte.be is er link waar je je kan aanmelden als kandidaat-vrijwilliger. Naast je persoonlijke gegevens vul je ook nog een kort CV en een motivatiebrief in. Ik bekijk regelmatig de tool en neem per mail of telefonisch contact op met de kandidaat, omdat ik dan kan checken hoe goed de kandidaat de taal meester is. Een belangrijk gegeven: als je een goed contact wil met de patiënt, moet je ook de taal beheersen.”
 
“Bijkomende vragen die ik dan stel zijn hoe de kandidaat het praktisch bekijkt, want zelfs de gepensioneerden onder de vrijwilligers hebben vaak een drukke agenda. Als de kandidaat nog een job heeft, is het belangrijk te weten hoe vrijwilligerswerk ingepland kan worden. Is hij of zij werkloos of is er nieuwe job in zicht? We gaan met onze vrijwilligers in zee voor een langer engagement. Daarna wordt de kandidaat-vrijwilliger uitgenodigd voor een gesprek. Meteen een eerste echte kennismaking waarin ik aftast hoe hij zijn taak als vrijwilliger ziet en of er een eventuele match is met de waarden en manier van werken binnen RevArte. Tijdens dat eerste gesprek krijgt de kandidaat nog uitleg over het soort van patiënten, hoe wij werken, welke soorten therapieën wij aanbieden en welke taken een vrijwilliger kan vervullen.”
 
“Tot slot vraag ik de kandidaat ook zelf een paar positieve punten over zichzelf op te sommen – net als een aantal minder goede eigenschappen. Een week na het kennismakingsgesprek neem ik terug contact op met de kandidaat om al dan niet verder in zee te gaan. De vrijwilliger ondertekent dan een contract van Present zodat hij verzekeringsmatig gedekt is en ook de discretieplicht en beroepsgeheim moet hanteren. Hij krijgt dan van mij een badge met ‘vrijwillige medewerker’ en kan starten. Bij elke komst moet er een registratieblad ondertekend worden. Per kwartaal wordt dat opgestuurd naar Present. De vrijwilliger krijgt ook bij het starten een informatiebrochure voor startende vrijwilligers van Present en het driemaandelijks magazine van Present.”
 

RevArte heeft verschillende categorieën vrijwilligers: licht eens toe?

An Van Overloop: ‘We hebben mensen die op een vaste namiddag in de cafetaria helpen en op zondag zijn er ook vrijwilligers die patiënten helpen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen naar de zondagsviering. Daarnaast zijn er die op maandagnamiddag met de bibliotheekkar op alle afdelingen rondgaan en dan hebben we ook nog vrijwilligers op onze afdelingen. Per afdeling is dat momenteel één persoon. Bij activiteiten die per afdeling georganiseerd worden, kan de vrijwilliger een handje toesteken, maar meestal bestaat hun taak uit één namiddag per week een bezoek brengen op de kamer van de patiënt. Hij kan dan een praatje slaan, een gezelschapspelletje organiseren, een stukje voorlezen uit de krant, de planten verzorgen… Met andere woorden: de vaak eenzame patiënt wat gezelschap houden en een luisterend oor bieden. Niet zo evident, dit soort van vrijwilligerswerk! Je dringt de privésfeer binnen en je moet de patiënt juist aanvoelen.
 
“De vaak eenzame patiënt wat gezelschap houden en een luisterend oor bieden. Niet zo evident, dit soort van vrijwilligerswerk.” 
 
Sinds kort hebben we een eigen rolwagenbus waarbij we gebruik maken van vrijwillige chauffeurs, die aan zeer specifieke vereisten moeten voldoen. Zij worden eerst medisch gekeurd door een arts van Idewe en moeten met die goedkeuring naar het gemeentehuis om hun rijbewijs te laten aanpassen omdat ze met patiënten rijden. De kandidaat-chauffeurs worden door ons ook onderworpen aan een rijvaardigheidstest. Dit gebeurt door een rij-instructeur van een erkende rijschool. Wettelijk niet verplicht maar wij willen er zeker van zijn dat onze patiënten een veilige chauffeur hebben. Een geschikte bestuurder vinden is daarom niet zo evident.”
 
“Sinds kort hebben we een eigen rolwagenbus waarbij we gebruik maken van vrijwillige chauffeurs, die aan zeer specifieke vereisten moeten voldoen. 
 
“Onze busdienst zit nog volop in de opstartfase. Daarom zijn we ook nog op zoek naar extra kandidaat-chauffeurs. Op dit moment rijdt onze bus al wekelijks naar het zwembad en worden er huisbezoeken afgelegd, waarbij we in de woning van de revaliderende kijken hoe hun huis dient aangepast te worden na de revalidatie. Dat gebeurt nu al tweemaal per week. Er zijn ook al verschillende buitenhuisactiviteiten gepland voor ons centrum voor jonge verkeersslachtoffers. Om maar te zeggen dat het inzetten van onze rolwagenbus steeds belangrijker zal worden in de toekomst.”
 

RevArte werkt momenteel met 40 vrijwilligers. Vlot het om steeds nieuwe kandidaten te vinden?

An Van Overloop: “Er is geen groot verloop. Ik ben zowat één jaar bezig als coördinator van de vrijwilligerswerking en er heeft nog maar één vrouw afgehaakt. We maken geen extra promotie, we gaan niet echt actief op zoek naar vrijwilligers. De meesten bieden zich aan via de website of hebben op een of andere manier een link met het revalidatieziekenhuis. Wat ik wel doe, is elk jaar tijdens de ‘Week van de vrijwilliger’ affiches maken en die uithangen in de liften en de gangen van onze afdelingen. Dat levert soms ook spontane sollicitaties op en zet het vrijwilligerswerk binnen onze instelling extra in het daglicht.
 

Worden de vrijwilligers ook regelmatig geëvalueerd?

An Van Overloop: ‘Het is zo dat ik erg makkelijk bereikbaar ben en dat mijn deur altijd openstaat voor hen als er problemen zijn. Ook komt er heel soms een signaal of een vraag van een afdeling maar over het algemeen zijn er weinig problemen met onze vrijwilligers.”
 

Hoe ziet het profiel van de vrijwilligers er uit?

An Van Overloop: “De meesten zijn al wat oudere mensen die wel wat vrije tijd hebben of zich tijdens hun pensioen nog nuttig willen maken. Maar we hebben ook een dertiger en een paar vijftigers. Er is zelfs iemand die amper 20 lentes telt en die ‘iets’ wil terugdoen voor de samenleving. De leeftijd is niet zo belangrijk, het gaat hem vooral over de motivatie waarom iemand vrijwilligerswerk wil doen. We organiseren daarom ook elk jaar een dankfeestje waarbij we de vrijwilligers een etentje en een kleine attentie aanbieden. Als erkentelijkheid en waardering voor wat ze hier doen.”
 
Een ideale vrijwilliger is iemand die empathisch is en aanvoelt wat de patiënt kwijt wil zonder zijn eigen verhaal te willen vertellen. 
 

Slotvraag: wat is voor jou een geschikte kandidaat-vrijwilliger?

An Van Overloop: “Een vrijwilliger moet kunnen luisteren en rustig overkomen, betrokken en gemotiveerd zijn, eigen grenzen kunnen stellen, zichzelf beschermen als een patiënt iets extra’s vraagt of wil profiteren van de gelegenheid… Kortom, een warme persoonlijkheid hebben. Op die manier kan hij patiënten iets meer bieden dan wijzelf. Bij ons ligt de werkdruk hoog en we hebben niet altijd de tijd om te luisteren en te praten met de revaliderende. We proberen dat wel, maar een vrijwilliger kan een mooie meerwaarde bieden. Een ideale vrijwilliger is iemand die empathisch is en aanvoelt wat de patiënt kwijt wil zonder zijn eigen verhaal te willen vertellen: zichzelf op de achtergrond houden en alle aandacht aan de patiënt geven.”
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie