Typ om te zoeken

Overige

‘W-Care’ of hoe AZ Delta bouwt aan een nieuwe cultuur

Delen

Op 1 januari 2015 zijn het voormalig Heilig-Hart ziekenhuis en het voormalig Stedelijk ziekenhuis gefusioneerd tot 1 algemeen ziekenhuis, AZ Delta. Twee verschillende ziekenhuizen met hun eigen gewoontes, cultuur, regels en procedures moeten plotsklaps als 1 goed geoliede machine samenwerken. De aandachtige lezer beseft nu al dat dit niet zonder slag of stoot kan gebeuren. Een fusie veroorzaakt immers voor het personeel (en bijgevolg de patiënten) een kleine aardverschuiving.

Beide partijen zijn immers gewoon om bepaalde (verpleegkundige) handelingen zus of zo uit te voeren. En wie kan hen dat kwalijk nemen? Mensen zijn nu éénmaal gewoontedieren die houden van stabiliteit. En hier komt het waardenverhaal om de hoek. Na een periode van verhuizen, verplaatsen van diensten, nieuwe gezichten, aanpassen van procedures en m.a.w. creëren van instabiliteit, volgt de fase van stabilisatie, nieuwe gewoontevorming en de creatie van een nieuwe cultuur. 

Met het oog op de verdere uitbouw van de cultuur in AZ Delta werd daarom in 2016 een waardentraject uitgewerkt met als doel zicht te krijgen op de belangrijkste waarden van de AZ Delta-medewerker. Na een inspiratiesessie door Wouter Torfs (CEO van Schoenen Torfs) werden leidinggevenden aangezet om na te denken over “Welke waarden wil ik als leidinggevende terugvinden op de werkvloer?”. Deze oefening werd nadien ziekenhuisbreed uitgerold onder de vorm van een waardenspel. Elke dienst kreeg de kans om samen stil te staan bij de waarden die zij wensten te zien binnen AZ Delta. Er werd gestreefd naar het betrekken van minstens 70% van de bestaffing. 

Na een periode van ca. 6 maanden werden alle resultaten gebundeld en vond een selectie plaats van de 5 meest gekozen waarden. Waarden die, omwille van de bottom-up benadering van deze oefening, konden rekenen op heel wat gedragenheid binnen de organisatie. Een focusgroep ging vervolgens aan de slag met de top 5 en bedacht gepaste definities, die gelinkt werden aan duidelijke gedragsindicatoren. Vanuit een kleine groep enthousiastelingen (15 personen) ontstonden prachtige ideeën om aan de slag te gaan met deze waarden. Het resultaat? Een krachtig acroniem, sprekende slagzinnen en een schatkist aan ideeën om met deze waarden aan de slag te gaan. 

AZ Delta staat in voor patiëntgerichte en professionele zorg, vanuit het motto ‘W-care’. Deze zorg en service wordt verleend vanuit  5 basiswaarden: Vriendelijkheid, Collegialiteit, Aanstekelijke Positiviteit, Respect en Eerlijkheid.  

Het doel van AZ Delta is om jaarlijks minstens één actie te organiseren waarbij de waarden van AZ Delta centraal staan en deze waarden ook te gebruiken als een kompas, die richtinggevend werkt bij de verdere uitbouw van het ziekenhuis. 

Het mooie is dat iedereen hiermee aan de slag gaat en dat AZ Delta wil groeien naar een ziekenhuis dat het verschil uitmaakt.

Bron: ZORG Magazine