Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Wat bij heel bloederige urine of spoelvloeistof na TURP?

Delen

Door Cel Vandewinkel, ZNA Jan Palfijn

 
De prostaat ligt tussen de blaas en de externe sfincter. Het adenoom ligt in de prostaatloge juist boven de sfincter en juist onder de blaashals. Bij het transurethraal wegschrapen van het prostaatadenoom kan er, ondanks een goede coagulatie, toch nog bloedsijpeling blijven bestaan of kan er na de ingreep opnieuw een bloeding optreden. Die bloeding kan nog een hele tijd duren omdat er geen druk is op de wand van de  prostaatloge, die na de resectie mooi open staat. Daarom wordt er op het einde van de ingreep steeds een 3-weg spoelsonde met een grote ch van 22 of 24 geplaatst. De ballon wordt opgeblazen met ongeveer 40cc en lichtjes terug getrokken tot tegen de blaashals om zo een bloedstelpend effect te krijgen.
 
Deze grote diameter is nodig omdat er spoelvocht in de blaas moet lopen terwijl tegelijkertijd het spoelvocht met urine, bloed en klonters moet kunnen aflopen. Dit is de continue spoeling.
 
Doel van deze spoeling is om bloedstolsels en klonters door nasijpeling of bloeding te voorkomen. Stolsels blijven de bloeding  onderhouden en moeten dus verwijderd worden. Stolsels kunnen samenklitten tot klonters waardoor de sonde kan verstoppen met mogelijk erg pijnlijke retentie tot gevolg. De spoeling moet zeker de eerste uren na de operatie aan een grote snelheid lopen ook al is ze helder. Daarna kan de snelheid waarmee het spoelvocht inloopt aangepast worden  in functie van de helderheid van  het  afgelopen spoelvocht . Dit kan gaan van 1 tot 5 liter.
 
Bloederige urine
 
Tegenwoordig zijn er speciale urineopvangzakken op de markt waar een soort peer is op aangekoppeld. Hiermee kan apart geflusht worden om de katheter vrij te krijgen. Spoelvocht dat te bloederig blijft wijst op een blijvende bloeding waardoor de patiënt een bloeddrukval en zelfs shock riskeert. Dit moet voorkomen worden. De enige echt effectieve  methode is ervoor te zorgen dat de bloeding in de prostaatloge en aan de blaashals vermindert of stopt. Dit lukt haast altijd: uitzonderlijk moet de patiënt terug onder narcose voor bijkomende coagulatie.
 
Hoe kunnen we nu zorgen dat die bloedingen aan de prostaatloge en blaashals gestelpt worden? Zoals voor bijna alle bloedingen is druk de beste oplossing. We gaan tractie uitvoeren op de transurethrale katheter zodat de goed opgeblazen ballon druk uitoefent op de blaashals. Hierdoor gaat de blaashals op zijn beurt druk uitoefenen op de prostaatloge waardoor deze samengedrukt wordt. Zo krijgen we een druk op de bloedende bloedvaten zowel in de prostaatloge als aan de blaashals en dat geeft een bloedstelpend effect.
 
Links ziet u een tractie met tensoplast en rechts met speciale fixatiebandjes voor de verblijfskatheter. We trekken zachtjes  aan de spoelkatheter om zo te zorgen dat de ballon tractie en dus een bloedstelpend effect veroorzaakt op de blaashals. We voeren de tractie lichtjes op tot we merken dat het spoelvocht helderder wordt. Dan kan de katheter echt gefixeerd worden zodat de optimale tractie behouden blijft. Helpt dit niet voldoende dan moet de tractie nog wat feller totdat het spoelvocht aanvaardbaar is. De tractie behouden we zeker 4 à 6 uren en als het spoelvocht helder is kunnen we proberen de tractie te lossen. Neemt de bloeding terug fel toe dan herstellen we dadelijk de tractie. Blijft het spoelvocht aanvaardbaar dan kan de tractie gestopt worden.
 
TURP Bloed
 
Als de spoelkatheter verstopt geraakt, moeten we de katheter terug vrij spoelen. Dit kan door de verstopte katheter op een eenvoudige manier vrij te krijgen. Melken met de katheter kan helpen.
 
Helpt dit niet dan moeten er manueel gespoeld worden met een spuit van 50cc met groot aanzetstuk( onze ‘jeanetspuit’). Eerst zuigen we aan om zoveel mogelijk klonters en urine weg te zuigen.  Pas als er niets meer kan aangezogen worden gaan we spoelen met steriel water. Met gedoseerde kracht spuiten we 50 cc steriel water in de spoelkatheter zodat er turbulentie optreedt in de blaas en de klonters los komen. Dan zuigen we dadelijk met kracht aan om zoveel mogelijk klonters weg te zuigen. Dit herhalen we tot de kleur van het spoelvocht aanvaardbaar is en dan koppelen we onze permanente spoeling terug aan.
 
In de literatuur vind je zeer weinig terug over tractie na TURP. Het wordt wel aangehaald maar studies vinden we praktisch niet. Walker EM e.a. deed de studie “Does  catheter  traction reduce post-transurethral resection of the prostate blood loss?” (Br.J.Urol. 1995).  Zijn  conclusie was:” It is a useful technique to aid the control of post-TURP bleeding” . Rossweiler J  e.a. schreven een artikel in European urology (2006) over de complicaties en halen de tractie ook aan. Op internet vinden we een procedure terug van Sakatoon Health Region met oa het St Paul’s , Royal university en het Saskatoon hospital.
 
 
urobel logo
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie