Typ om te zoeken

In the spotlight Thuiszorg Woonzorgcentra Ziekenhuizen

Werkbare jobs in woonzorgcentra

Delen

Medewerkers in woonzorgcentra ervaren een hoge werkstress. De manier waarop woonzorgcentra zich organiseren, heeft daar een invloed op. Sinds een jaar verkennen meer dan 100 woonzorgcentra, op initiatief van de Vlaamse overheid, hoe ze meer werkbare jobs kunnen creëren. Tegelijk werken ze ook aan een betere kwaliteit van leven, wonen en zorg voor hun bewoners. Het project is relevanter dan ooit, gezien de omstandigheden waarmee woonzorgcentra nu geconfronteerd worden.

In 2019 werd de werkbaarheid onderzocht bij zo’n 1.700 medewerkers uit 20 verschillende woonzorgcentra. De studie werd uitgevoerd door Workitects, een expertisecentrum op het vlak van organisatieontwerp en werkbaarheid. De resultaten toonden hoge werkstress aan, vooral voor zorg- en verpleegkundigen. Sterk is dat de studie ook inzicht geeft hoe woonzorgcentra werkstress kunnen verminderen en motivatie kunnen verhogen: door het werk anders te organiseren. Laura Nurski, onderzoeker bij Workitects: “De kenmerken van een job en taken in een woonzorgcentrum bepalen voor 30 á 40% hoe mensen hun werk ervaren. Persoonskenmerken, zoals je gezinssituatie of leeftijd, spelen maar 2 à 6% mee.” Net daarom biedt het anders organiseren van het werk dus mogelijkheden om de werkbaarheid van jobs in woonzorgcentra te verhogen.

De resultaten tonen dat woonzorgcentra nog sterk functioneel georganiseerd zijn. Dat wil zeggen dat elke medewerker vanuit een bepaalde functie en specialisme een specifieke job vervult. Het risico van een te sterke ‘professionalisering’ is dat het afwerken van takenlijsten en het uitvoeren van procedures een doel op zich wordt. Dat is een te vermijden valkuil. Een andere manier van organiseren is het samenstellen van meer multidisciplinaire teams rond specifieke groepen van bewoners.

Uit het werkbaarheidsonderzoek van Workitects blijkt het belangrijk om teamleden niet te afhankelijk te maken van elkaars planning, dat werkt stresserend. Iets om rekening mee te houden bij het samenstellen van teams. Het is een goed idee om medewerkers die elkaars informatie en kennis nodig hebben, samen in een team te zetten. Deze medewerkers ervaren een grotere autonomie in hun dagelijks werk om zelf zaken uit te proberen en informatie te zoeken, wat toewijding en enthousiasme van medewerkers stimuleert.

Woonzorgcentrum Molenkouter is een woonzorgcentrum dat al startte met het werk anders te organiseren. Els Meuleman, directeur van woonzorgcentrum Molenkouter vertelt: “Medewerkers zijn veel meer ruimer gaan werken. We zien bijvoorbeeld zorgkundigen die nu ook poetsen, maar evengoed poetsvrouwen die vooral logistiek en bij maaltijdbegeleiding ondersteunen. Het is bewonderenswaardig wat mensen in hun mars hebben en hoeveel meer ze kunnen. Ik heb van heel wat medewerkers talenten gezien. Door de coronasituatie is dit voor een aantal medewerkers in een versneld tempo doorgevoerd. Je merkt dat er in huis al een draagvlak is voor deze manier van werken.”

Medewerkers die goed samenwerken, staan elkaar meer bij op emotioneel vlak.Je voelt ook de sterke verbondenheid van de medewerkers met de organisatie: ze willen echt zorg dragen voor ‘hun’ bewoners maar ook voor elkaar als collega’s”, aldus Els Meuleman. De woonzorgcentra gaan met deze inzichten verder aan de slag om hun interne structuur aan te passen. Workitects volgt deze veranderingen op en onderzoekt de impact op de werkbaarheid. Goed om weten: geïnteresseerde woonzorgcentra kunnen zich nog aanmelden voor het project, om samen te bekijken wat anders organiseren voor hen kan betekenen. Meer informatie over het project en deze initiatieven vind je terug op de website van Workitects.

Geef een reactie