Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Werken aan kwaliteit

Delen

Vandaag lopen voor een tweede keer de metingen van de objectieve indicatoren. De scores van vorig jaar haalden de pers. Het mag voor eens en altijd duidelijk zijn dat de resultaten afhankelijk zijn van vele factoren. Het zijn de resultaten van een eerste meting. Ze zijn te beschouwen als een nulmeting. De definities werden niet door iedereen op een identieke manier geïnterpreteerd. De scores zijn bedoeld als een intern werkinstrument. Ze laten toe om ons zich te buigen over een aantal facetten van de werking van ons woonzorgcentrum. Daarenboven zijn ze onderling niet te vergelijken omdat de bewonersprofielen sterk verschillen.
Echter zijn de resultaten een perfect intern werkinstrument? Aan sommige topics kunnen de woonzorgcentra meer aandacht besteden. Eén herschikking aan een protocol levert een kettingreactie op. Het bewaken van ‘de juiste zorg op het juiste moment’ is niet louter de opdracht van een paar werknemers. Het management zal zich duidelijk erachter moeten schragen. Beseffen dat een goed geoliede zorg- en dienstverlening afhankelijk is van enthousiaste personeelsleden, lijkt evident.
Maar het vergt investering naar vorming, wederzijds respect en vooral veel overleg zowel horizontaal als verticaal met de medewerkers. Evenwel, een definitieve conclusie trekken uit de eerste scores over hoe het gesteld is met de Vlaamse woonzorgcentra lijkt voorbarig. Laat staan ze toetsen aan andere voorzieningen. De metingen van de kwaliteitsindicatoren is een work in progress. Aan kwaliteit als leerproces wordt dagelijks met vallen en opstaan gesleuteld.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie