Typ om te zoeken

Finance

West-Vlaamse ziekenhuizen bundelen krachten voor een gemeenschappelijke aankoopprocedure

Delen

De POM West-Vlaanderen heeft eerder de West-Vlaamse bedrijven actief in de zorgtechnologie in kaart gebracht en bevraagd naar hun noden en uitdagingen. Uit deze studie bleek dat heel wat bedrijven moeilijk hun weg vinden als (nieuwe) toeleveranciers tot de ‘zorgmarkt’. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de zorgwereld een sector is met haar eigen wetmatigheden en gekenmerkt wordt door een sterke fragmentatie. Dit, in combinatie met de specifieke uitdagingen van het aankoopbeleid van zorginstellingen, meer bepaald de nakende invoering van de ‘Wet op de Overheidsopdrachten’, leidt tot de vaststelling dat de ontwikkeling van een gezamenlijke aankoopprocedure voor de regionale zorginstellingen een meerwaarde kan betekenen voor zowel de zorginstellingen (vraagzijde) als de lokale ondernemers.

Gezamenlijke aankoopprocedure

De POM West-Vlaanderen heeft in samenwerking met de West-Vlaamse ziekenhuizen een opdracht uitgeschreven om de optimale samenwerkingsvorm te onderzoeken die de West-Vlaamse ziekenhuizen toelaat om over te gaan tot een gezamenlijke aankoopprocedure. Het advocatenkantoor Eubelius heeft de optimale samenwerkingsvorm voor een gezamenlijke aankoopprocedure voor de West-Vlaamse ziekenhuizen bestudeerd. Deze opdrachtencentrale kan gebruikt worden als hefboom om lokale kleine en middelgrote ondernemingen te sensibiliseren naar de mogelijke toeleveringskansen naar de West-Vlaamse zorginstellingen. In een tweede fase zal de POM West-Vlaanderen dan ook acties ondernemen om de lokale, kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren om hun weg te vinden als toeleverancier aan de West-Vlaamse zorginstellingen alsook de mogelijkheid te bieden om zich te organiseren in consortia van leveranciers en/of dienstverleners.

Geef een reactie