Typ om te zoeken

Woonzorgcentra

Woonzorgcampus Sint-Jozef Evere opgeleverd

Delen

Woonzorgcampus, afdeling voor dementerenden, lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen all in one

In Evere werd in juni, net voor het zomerreces, het project woonzorgcentrum Sint-Jozef opgeleverd. Dit project was het resultaat van een groepering van drie opdrachtgevers: het WZC Sint-Jozef zelf, het plaatselijke dienstencentrum Aksent en privé-investeerder cvba Evere Green. In dit WZC is een uitbreiding van een woonzorgcampus gerealiseerd met een afdeling voor dertig dementerenden, een lokaal dienstencentrum en zeventien assistentiewoningen.
Voor de architectuur werd aangeklopt bij specialist Buro II & Archi+I, dat samenwerkte met onder meer ingenieursbureau Istema. Buro II & Archi+I, dat beschikt over heel wat ervaring in de zorg, werd gevraagd om bij het ontwerp veel belang te hechten aan een goede organisatie van het bouwprogramma, het behoud van het open zicht naar het park toe en het behoud van een kwalitatieve open ruimte die aansluit op de bestaande gebouwen. In het uiteindelijke ontwerp werd daarom gekozen voor een bebouwingsconcept waarin een bij de omgeving aansluitend torenvolume is geïntegreerd.
In de bebouwing is gezocht naar interactiviteit tussen de drie partijen – de afdeling voor dementerenden, het dienstencentrum en de assistentiewoningen – waarbij deze ook een grote autonomie behouden. Er is een gebouw waar men elkaar kan ontmoeten, waardoor de kans op isolement bij de diverse gebruikersgroepen wordt verlaagd. De partijen delen daarnaast ook de buitenruimte, de parking, de grootkeuken, de centrale circulatie en logistieke faciliteiten. Tegelijkertijd maakt de aangepaste infrastructuur het verlenen van de zorg op maat en ondersteuning makkelijker. Samengevat is dit een voorbeeld van autonoom en toch verenigd in één project werken, en vormt het een voorbeeld van de zogenaamde ontschotting waar men in het woonzorgbeleid naar streeft.
 

Band met park en omgeving

‘Wij kozen voor natuurlijke, zachte materialen en veel glas. Zo lieten we maximaal daglicht toe. Daarnaast werd er geopteerd voor een met hout beklede gevel, die een band creëert met de parkomgeving. Het gebouwenconcept zelf bestaat uit drie, duidelijk afleesbare programmaclusters, die toch één architecturaal en functioneel geheel vormen’, verduidelijkt projectregisseur Isabel Vlaeminck namens het architectenbureau.
Het plaatselijke dienstencentrum is naar het park gericht, waardoor het optimaal gebruikmaakt van de relatie tot de buitenruimte. Daarnaast werden de drie leefgroepen voor telkens tien dementerende bewoners in gestapelde, balkvormige bouwlagen, die als woonentiteit functioneren, ondergebracht. De drie leefgroepen beschikken op hun eigen verdieping per groep van tien niet enkel over comfortabele bewonerskamers, maar ook over een eigen leef-, zit- en eetruimte met kookhoek en aanpalende dienstruimtes. Aansluitend werden de zeventien flats geïntegreerd in een torenvolume. De nieuwbouw is via een transparante verbindingsgang verbonden met de bestaande gebouwdelen. Langsheen deze verbinding wordt een nieuwe grootkeuken gebouwd, waarin de maaltijden voor de verschillende gebruikers en doelgroepen worden bereid.
De circulatie tussen de zorgfuncties en de autonome woonvormen zijn maximaal gesplitst. Zo blijft de hoofdtoegang voor de nieuwe zorgafdeling behouden aan de Marnestraat 89. De poort voor leveringen aan de Picardiëstraat (Stroobandtstraat) werd eveneens bewaard en fungeert nu als hoofdtoegang tot de assistentiewoningen en het plaatselijke dienstencentrum. De inrit naar de ondergrondse parkeergarage ligt aan de kant van de Picardiëstraat.
 

Voorbeeld van duurzaam bouwen

WZC Sint-Jozef is op energetisch vlak vooruitstrevend met zijn aanpak ten opzichte van de vigerende regelgeving, en dat verdient bijzondere aandacht. Voor die aanpak werd een beroep gedaan op de kennis van het in Gent gevestigde ingenieurs- en studiebureau Istema, gespecialiseerd in duurzame technieken en energie in gebouwen.
‘Voor het nieuwe gebouw kozen we voor een koppeling met het bestaande woonzorgcentrum op het vlak van de verwarming en het sanitaire warme water’, aldus Istema. ‘Een nieuwe warmtekrachtkoppeling (WKK) zorgt als basisverwarming voor de productie van sanitair warm water voor de gehele campus, met inbegrip van de nieuwe keuken. Daarnaast voorziet dezelfde WKK in de eigen stroomproductie.’
We geven nog mee dat er bij het volledige gebouw geopteerd werd voor een ventilatiesysteem D. Dit betekent dat er zowel mechanische pulsie als mechanische extractie is met warmterecuperatie. Het K-peil voor de appartementen is gemiddeld K30 en de E-peilen van de flats variëren van 17 tot 32, waardoor het geheel laagenergetisch genoemd mag worden en zo aansluit bij de principes van duurzaam bouwen. Zowel het lokale dienstencentrum als de woonzorgafdeling ontvingen VIPA-subsidies (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) en voldoen daardoor bijgevolg aan de strenge ecologische criteria.
De werken voor het geheel startten in mei 2013. De gebouwen zijn geplaatst op om en bij de 800 m² en beschikken over een bruto vloeroppervlakte van 4.810 m², dit op een in totaal 5.650 m² groot terrein.
 

Evolutie naar woonzorgzone

‘Deze campus wil een stimulerende kracht zijn om op termijn uit te groeien tot een woonzorgzone, met een zorgknooppunt in het lokale dienstencentrum’, geeft men nog mee bij Kenniscentrum Woonzorg Brussel. ‘Heel interessant hier is dat door de samenwerking van de woonzorgcentra Sint-Jozef, de assistentiewoningen en het plaatselijke dienstencentrum een zorgcontinuïteit voor de ouderen in de wijk werd gecreëerd. Afhankelijk van het soort zorg wordt zo op dezelfde locatie telkens voor een antwoord gezorgd.’
 
Beeldmateriaal: Buro II & Archi+ I

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie