Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Woonzorglijn kreeg minder klachten

Delen

Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal oproepen naar de Woonzorglijn licht. Ten opzichte van 2010 waren er in 2011 5,64% minder oproepen. Die daling komt voort uit een daling van het aantal vragen om informatie en het aantal mededelingen. Het aantal klachtenoproepen bleef ongeveer stabiel. “Het is nog te vroeg om te spreken van een dalende trend in het aantal oproepen naar de Woonzorglijn”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid. “De daling is ook anders dan vorig jaar, toen we vooral minder oproepen over klachten en mededelingen kregen, maar ongeveer evenveel vragen om informatie.” Vragen over normen De Woonzorglijn heeft onder andere als doelstelling een laagdrempelig contactpunt te zijn waar ouderen of hun familie en mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen over residentiële zorgvoorzieningen. Het nog altijd grote aantal vragen om informatie bewijst dat de Woonzorglijn in dat opzet slaagt. De meeste vragen gaan over normering in het algemeen: wat kan wel en niet in een woonzorgcentrum of serviceflat? Aantal klachten blijft stabiel De Woonzorglijn behandelt ook klachten. De meeste klachten blijven gaan over de dienstverlening en de verpleging en de verzorging bijvoorbeeld over maaltijden, personeelsomkadering, hygiëne en onderhoud. Kijken we alleen naar de gegronde klachten, dan staan klachten over personeelsomkadering bovenaan. Daar zien we wel een opmerkelijke stijging ten opzichte van vorige jaar: in 2011 kreeg de Woonzorglijn 28 gegronde klachten over personeelsomkadering, tegenover 19 in 2010. De Woonzorglijn heeft 20% van de gegronde klachten kunnen oplossen en 10% gedeeltelijk opgelost. Slechts 8 klachten werden niet opgelost of bleken onomkeerbaar te zijn. De overige gegronde klachten worden verder opgevolgd door de agentschappen Zorginspectie en Zorg en Gezondheid. Luisterend oor en helpende hand Een van de krachtlijnen van het woonzorgdecreet dat op 1 januari 2010 in werking trad, is ouderen de zorg te geven in de omgeving die het meest aangewezen is. Hiervoor worden zorgvormen ontwikkeld tussen thuiszorg enerzijds en residentiële zorg anderzijds, zoveel mogelijk op maat van de oudere zelf. De Woonzorglijn neemt haar plaats daarin op en beantwoordt de informatievragen over die alternatieven, over pro’s en contra’s van de beschikbare mogelijkheden en over rechten en plichten. De Woonzorglijn blijft een luisterend oor en helpende hand voor het stijgend aantal ouderen dat in een residentiële voorziening verblijft.

Geef een reactie