Typ om te zoeken

In the spotlight Legal

Wouter Beke wenst de werkingsmiddelen van de Zelfmoordlijn te verminderen met 1,3%

Delen

In een land en regio met de hoogste zelfmoordcijfers van Europa

Zelfmoordlijn 1813 was een initiatief van gewezen Vlaams Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Jo Vandeurzen, en kaderde in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.
Het doel van het plan was om het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in 2020 met 20% te laten dalen ten opzichte van het jaar 2000. Die doelstellingen worden echter totaal niet gehaald en toch wil Beke snijden in de werkingsmiddelen. Starten we “De Koudste Week”?

De tussentijdse evaluatie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2020, laat duidelijk zien dat de doelstellingen bij verschillende groepen totaal niet gerealiseerd werden: bij vrouwen is er slechts een daling van 11% ten opzichte van 2000 en bij 75 plus vrouwen zelfs een stijging van 1%. Ook bij mannen in de leeftijdsgroep 45-59 jaar is er slechts een daling van 5%.
De suïcidepogingen zouden volgens de laatste schattingen gezakt zijn met slechts 13%. Dus daar ook, onder de vooropgezette doelstellingen. We dienen ook even de reële trieste cijfers voor ogen houden: 10.225 suïcidepogingen in Vlaanderen, wat overeenkomt met gemiddeld 28 suïcidepogingen per dag.

De Overheid kan hieruit toch enkel concluderen dat ze te weinig spendeert aan preventie in zelfdoding. Vlaanderen investeert 3.7 miljoen € in preventie van zelfdoding volgens Plan 2020. België minder dan 5 miljoen. Jaarlijks sterven er officieel 1.800 mensen in België aan zelfdoding. De verdoken zelfdodingen kennen we uiteraard niet. Ter vergelijking: volgens het verkeersinstituut VIAS stierven er vorig jaar 620 verkeersdoden. Tegen 2020 wil men het aantal verkeersslachtoffers terugdringen naar 420 personen. Uiteraard zijn er dat 620 te veel maar spijtig genoeg moeten we vast stellen dat er 3 maal méér mensen sterven in België door zelfdoding.
Om een cijfervoorbeeld te geven: men is fier om méér dan 100 miljoen uit te geven aan fietsinvesteringen maar op de 3.7 miljoen € voor de preventie van zelfdoding wil men beknibbelen.
Waarom investeert Vlaanderen en België maar een fractie van het budget van verkeersveiligheid in zo’n belangrijke problematiek dat zelfdoding is? België is de nummer 2 op gebied van zelfdoding in West Europa. Als een overheid beslist om een uitgave die levens redt niet wil uitvoeren, dan zeggen de politici in feite: die kosten zijn het ons niet waard.

“We zijn bereid te ‘investeren’ in mensen die hulp nodig hebben”

Op 31 januari 2018 schreef Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke een opiniestuk op zijn website en daarin vermeldde hij dat hij moeite had met de tendens in de neoliberale wereld om steeds maar te berekenen wat een mens kost aan de maatschappij: “Wat kost een mens? Dat is niet de vraag die we ons moeten stellen. Wel: zijn we bereid te ‘investeren’ in mensen die hulp nodig hebben.”
Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden?
Zoals Wouter Beke zelf neergeschreven heeft: een maatschappij dient te investeren in degelijke hulp. Gezien de doelstellingen van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie niet gehaald zijn, kan hij zich niet veroorloven om te knibbelen op de werkingskosten. We staan immers nog steeds aan de top met onze zelfmoordcijfers. Hij dient eerder de werking van de zelfmoordlijn efficiënter te maken. Dat kan hij door bijvoorbeeld studenten psychologie, pedagogie, geneeskunde, maatschappelijke werkers,…  in te schakelen in de Zelfmoordlijn. Verbind studiepunten aan deze stages en dan zal een risicopersoon misschien wél iemand aan de lijn krijgen als hij op het punt staat er een einde aan te maken. Dan hoeft de suïcide kandidaat misschien geen 5 dagen te wachten op een E-mail antwoord of een chat van 1813. Verhoog de kwaliteit van de service verlening, verlaag ze niet verder.

Jean-Louis Coppers
Initatiefnemer: VZW Tout Bien – Okidoki , Initatief Hey hoe gaat het

https://www.heyhoegaathet.be/nl/over-ons/wie-zijn-we/

Geef een reactie