Typ om te zoeken

In the spotlight Woonzorgcentra

WZC Sint-Amand is future-proof

Delen

2019 was voor WZC Sint-Amand in Zwevegem een belangrijk overgangsjaar op vlak van de werking. De organisatie werd doorgelicht door een externe auditfirma en daarna enkele maanden begeleid naar een vernieuwde aanpak om de organisatie future-proof te maken.

Zo werden de uurroosters in de zorg en het onderhoud gewijzigd, nieuwe zorgteams gemaakt, afdelingen anders opgedeeld, de organisatie van het onderhoud geherorganiseerd, het bewonersdossier vernieuwd naar een woonzorgleefdossier en het organogram gewijzigd. Daarbij startten in de eerste maanden van 2020 een nieuwe directeur, een HR-medewerker en een projectmedewerker. Voor de medewerkers vragen deze vele veranderingen en nieuwe personen dus enorm veel inzet en betrokkenheid om hiermee om te gaan en dit te verwerken.

2020 wordt het jaar waarin de vernieuwingen verder bijgestuurd worden, waar er gewerkt wordt aan stabiliteit en verankering. Een jaar waarin de rust kan terugkeren bij alle medewerkers en in de organisatie. De coronacrisis heeft deze plannen een stuk doorkruist, maar gelukkig bleef het WZC gespaard van een uitbraak.

Intussen worden goede zaken verder bestendigd. Zo zijn er een aantal mooie voorbeelden van wonen en leven in het WZC. Zonder hier al bewust rond te werken, worden al heel wat zaken gedaan die een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor de toekomst. De voorbije maanden waren de mogelijkheden wat beperkter maar stilaan kunnen we het contact met de buitenwereld hernemen. Zo organiseren we fietstochten met bewoners in hun eigen vertrouwde en mooie landelijke omgeving. Vrijwilligers nemen hier het voortouw en nemen de organisatie op zich. Er zijn 4 fietsen beschikbaar waarvan 2 met plateau. Bij goed weer gaan telkens 4 vrijwilligers met 4 bewoners een rit maken en dit 3 dagen per week. Naargelang de vraag van de bewoners passen zij hun rit aan. De rolstoelfietsen worden ook uitgeleend aan families die op andere dagen met hun familielid willen gaan fietsen. Ook inwoners van de gemeente kunnen de fiets lenen.

Een ander mooi voorbeeld dat ondanks alle coronarichtlijnen verdergezet kon worden, is het kweken van groenten en planten in de binnentuinen door bewoners. Begeleid door een geëngageerde kinesiste met groene vingers zijn verschillende bewoners in de weer om onder andere aardbeien en tomaten te kweken. Andere bewoners genieten er mee van en vinden er een gespreksonderwerp in.

Andere zaken op het gebied van wonen en leven werden “dankzij de corona” heropgenomen en versterkt. De communicatie naar de buurt, familie en medewerkers groeide door veel te posten op de facebookpagina en zeer regelmatig nieuwsbrieven te versturen. Er werd gezocht naar nieuwe activiteiten voor bewoners door onder andere tablets en muziekboxen aan te kopen voor hen.

Kortom, een organisatie in beweging en groei die positief vooruit kijkt en werkt aan de toekomst. Een organisatie met nog heel wat dromen die we voor én samen met onze bewoners willen verwezenlijken.

Geef een reactie