Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

WZC Ten Kerselaere: kleinschalig wonen vraagt om medewerkers met een veelheid aan competenties.

Delen

“In een ‘klassiek’ woonzorgcentrum sprake is er doorgaans sprake van een vrij rigide structuur waaraan zowel de bewoner als de zorgmedewerker zich moeten aanpassen. In ons model van kleinschalig genormaliseerd wonen – iedere woning telt 8 personen – daarentegen is ‘loslaten’ het sleutelwoord: bewoners moeten zich in de eerste plaats thuis voelen in een warme sfeer waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze niet gebonden zijn aan 101 regeltjes. Om hiervoor de juiste medewerkers aan te trekken maakten we werk van de opmaak van competentieprofielen, van het ontwikkelen van een methodiek voor functioneringsgesprekken en van een vormingsbeleid. Terwijl in een klassiek woonzorgcentrum vooral vraag is naar specialistische medewerkers hebben wij behoefte aan medewerkers met een veelheid aan competenties. Vooral op het vlak van zelfstandigheid, empathie, flexibiliteit, authenticiteit, improvisatie en communicatie ligt de lat hoog.”
Referentiepersonen
“Het ontwikkelen van deze competenties komt doorgaans niet aan bod in een verpleegopleiding, de nadruk ligt vooral op technische aspecten. Vandaar dat wij heel wat tijd besteden aan interne vorming. Centraal staan referentiepersonen die als een klankbord fungeren bij diverse sessies rond thema’s als onder meer wondzorg, palliatieve begeleiding, valpreventie, zorgcommunicatie, enz… De vormingsessies zijn bedoeld voor alle medewerkers: verpleegkundige, opvoeders, paramedici, begeleiders, animatie, enz…Interne programma’s bieden training op maat om het concept, de visie en het handelen beter vorm en inhoud te geven.”
Verhoogde levenskwaliteit
“Het invullen van vacatures verloopt nog steeds vrij vlot. We hebben een samenwerkingsverband met 21 scholen waarvan leerlingen bij ons een stage kunnen lopen. Daarnaast profileren wij ons sporadisch op de arbeidsmarkt: zo organiseerden wij een jobbeurs waarbij een 150-tal kandidaten kwam opdagen. Onze manier van werken valt in de smaak bij potentiële kandidaten. Kleinschalig genormaliseerd wonen en het inzetten van medewerkers met een veelheid aan competenties komt de levenskwaliteit van de bewoners zeer ten goede. We merken dat de bewoners frappant rustiger zijn in deze structuur. De gemoedelijke, huiselijke sfeer draagt bij tot een grotere tevredenheid zowel van de bewoners als van hun familie,” besluiten Dirk Doucet en Ilse Janssens.
Bert Verbeke

Geef een reactie