Typ om te zoeken

Overige

Ziekenfondsen vragen om situatie bij DG Personen met een Handicap te deblokkeren

Delen

Als gevolg van de vele interpellaties van de verenigingen van personen met een handicap en de werkonderbrekingen van een deel van het personeel bij de Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) drukken de ziekenfondsen die lid zin van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) op hun beurt hun ongerustheid uit. De situatie verslechtert en de kwaliteit van de dienstverlening aan personen die door verminderde zelfredzaamheid of een ernstige aandoening al kwetsbaar zijn, komt in het gedrang.

Personen met een handicap en hun naasten kunnen al jaren terecht bij hun ziekenfonds om informatie en advies of om hun tegemoetkomingen of parkeerkaarten elektronisch aan te vragen bij de DGPH.  Deze taak werd concreet toevertrouwd aan de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. 

In België hebben vandaag meer dan 600.000 personen een erkenning wegens een handicap of verminderde zelfredzaamheid. Deze personen zijn vaak al kwetsbaar omwille van hun laag inkomen en zij verwachten terecht een specifieke begeleiding en kwaliteitsvolle dienstverlening om hen te ondersteunen bij vaak complexe, moeilijke formaliteiten. De ziekenfondsen begeleiden hen daarbij.

Sinds meer dan een jaar stapelen de problemen zich echter op. De kwaliteit van de dienstverlening die de ziekenfondsen aan deze personen wensen te geven, wordt hierdoor aangetast. Aangezien de toestand steeds chaotischer werd, is sinds begin 2016 regelmatig overleg gepland  tussen de diensten van de DGPH, hun directie en de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Men kan enkel vaststellen dat ondanks dit positief initiatief er geen vooruitgang is en de situatie alsmaar verslechtert.

Dit komt vooral door de veranderingen aan het informaticaplatform ( overgang van de toepassingen ‘Handiweb’ en ‘Communit-e’ naar één enkel platform ‘My Handicap.be’ ) en bijkomende problemen met de gegevensmigratie. De eerstelijnsdiensten, met inbegrip van het personeel van de DGPH, hebben daardoor geen toegang tot de noodzakelijke informatie om hun rol te vervullen. 

Personen met een handicap en hun naasten, alsook de ziekenfondsen, zijn hiervan vandaag de belangrijkste slachtoffers: 

  • voor personen met een handicap wordt veel vertraging vastgesteld bij het aanleggen van hun dossier. Ook de gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen werd langer, zoals te voorspellen viel, en overschrijdt nu opnieuw de 8 maanden 
  • Voor de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen: een toestroom van vragen afkomstig van de gemeenten. Steeds vaker verwijzen zij de personen door naar hun ziekenfonds en die zijn niet in staat om de nodige begeleiding te geven door:
    • onvoldoende toegang tot de gegevens en onderbrekingen hierin;
    • een onstabiele, gebrekkige informaticatoepassing;
    • en onvoldoende steun en ondersteuning vanwege de DGPH; de zeer moeilijke bereikbaarheid van het callcenter kwam  bovenop alle reeds aangehaalde problemen. 

De ziekenfondsen binnen het NIC trekken op hun beurt aan de alarmbel. Deze toestand is onhoudbaar. De werklast voor deze opdracht wordt niet gefinancierd en de toestand wordt kritiek door het gebrek aan ondersteuning.  

In dat kader kwam het ontslag van mevrouw Elke Sleurs die met dit dossier belast was, op het slechtst mogelijke moment. Dit leidde enkel maar tot bijkomende onzekerheid. De ziekenfondsen vragen dus uiterst dringend een duidelijk, snel engagement van de federale regering en de nieuwe staatssecretaris Zuhal Demir om de situatie te deblokkeren.

Bron: ziekenfondsen – eigen berichtgeving

Tags: