Typ om te zoeken

Finance

Vier van de tien Vlaamse ziekenhuizen in de rode cijfers

Delen

Ziekenhuisfinanciën: Kloof tussen kosten en opbrengsten neemt steeds meer toe

 
Uit een studie van Zorgnet Vlaanderen blijkt dat vier op tien ziekenhuizen vorig jaar met rode cijfers afsloot. “De kloof tussen kosten en opbrengsten neemt steeds meer toe. Het is belangrijk dat er een einde komt aan de tegenstrijdige tendens van een zich terugtrekkende ziekteverzekering en een inperking van de aanrekenmogelijkheden aan de patiënten zelf,” stelt Ludo Splingaer, Financieel – administratief directeur AZ Klina.
 

Heeft de omvang van een ziekenhuis – kleine tegenover grote ziekenhuizen – een invloed op de winst/verliescijfers?

Ludo Splingaer: “De winst of verliescijfers worden eerder door andere factoren bepaald dan louter de grootte van het ziekenhuis. Vooral de aard en volumes van de behandelde pathologie binnen een ziekenhuis spelen een rol. Het is eenvoudiger om een positieve bedrijfsmarge te creëren voor een high volume pathologie die weinig extra investeringen vergt qua apparatuur, infrastructuur en bestaffing – bijvoorbeeld mineure orthopedische ingrepen – dan bij een zeldzame pathologie – bijvoorbeeld transplantaties – met hoge omkaderingsvereisten. Het al dan niet aanwezig zijn van medisch-technische diensten en de inhoud van de afspraken qua honoraria-afdrachten zijn uiteraard ook cruciale determinatoren.”
 

Universitaire ziekenhuizen doen het financieel beter dan Algemene Ziekenhuizen: wat is hiervoor de verklaring?

Ludo Splingaer: “Uit de Belfius MAHA-analyse 2012 blijkt inderdaad dat het ‘gemiddelde’ resultaat van de universitaire ziekenhuizen met 3,8% winst op de omzet dubbel zoveel bedraagt tegenover de private ziekenhuizen (1,9%) en vier keer zo hoog als bij de publieke ziekenhuizen in België. Naast de schaalvoordelen speelt ook zeker het feit dat er via onderdeel B7 van het Budget der financiële middelen (BFM) een aparte financiering werd voorzien. Ook participeren zij vaak in spinoff-bedrijven en worden de artsen-stafleden er (soms) lager betaald dan in de private ziekenhuizen. Ten slotte rekenen de universitaire ziekenhuizen vaak hogere kamersupplementen aan volgens de CM-barometer.”
 

Ziekenhuizen hebben al heel wat besparingen doorgevoerd de afgelopen jaren: is er nog ruimte voor verdere besparingen?

Ludo Splingaer: “Ondanks de interne besparingsmaatregelen – mede ten gevolge van de besparingen door de Overheid – daalt het gemiddelde resultaat steeds verder richting 0 : 4 op de 10 ziekenhuizen zakken zelfs onder 0 en dienen noodgedwongen te besparen op investeringen en personeelskosten. Dit gegeven is nefast voor de kwaliteit en diversiteit van de dienstverlening op langere termijn. Vandaar dat de ziekenhuiskoepels alarm slaan.”
 

Welke concrete maatregelen moeten er vanuit de sector en de overheid genomen worden om de financiële positie van ziekenhuizen te verbeteren?

Ludo Splingaer: “Er zijn in het verleden reeds diverse voorstellen gelanceerd daaromtrent. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met enorm veel registratieverplichtingen die door de Overheid niet ten volle worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de Minimaal psychiatrisch gegevens. Daarnaast worden de ziekenhuizen geconfronteerd met bijkomende verplichtingen die vroeger niet bestonden: BTW, overheidsopdrachten, accreditatie, … Op zich kan men hiertegen niets inbrengen doch er wordt geen enkel bijkomende financiering voorzien. Hierdoor neemt de kloof tussen de kosten en opbrengsten steeds meer toe. Kwaliteitsinitiatieven moeten meer gehonoreerd worden in plaats van de huidige financiering van complicaties binnen de DRG-financiering. Belangrijke investeringen in bijvoorbeeld IT-systemen zouden nationaal kunnen worden aangeboden zodat er schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Ten slotte is het belangrijk dat er een einde komt aan de tegenstrijdige tendens van een zich terugtrekkende ziekteverzekering en een inperking van de aanrekenmogelijkheden aan de patiënten zelf. Dit leidt tot een extra belasting van het BFM dat reeds structureel wordt ondergefinancierd. De Overheid financiert niet volledig zijn zelf opgelegde normen. Een versoepeling der (erkennings)-normen kan daaraan soelaas bieden.”
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie