Typ om te zoeken

Facility

Zijn gerontechnologieën een goede of een slechte zaak?

Delen

In onze moderne samenleving nemen gerontechnologieën, dat zijn technologieën voor senioren, een steeds belangrijkere plaats in. Moeten we deze evolutie toejuichen of moeten we er ons eerder zorgen om maken? Jean-Baptiste Dayez, analist bij Énéo, heeft hierover een onderzoek gevoerd.
 
Jean-Baptiste Dayez heeft een wetenschappelijk onderzoek gevoerd dat ontdaan was van elk vooroordeel. Hij heeft senioren tussen 53 en 86 jaar van verschillende horizonten ondervraagd om na te gaan wat ze vonden van deze vooruitgang. Hij nam met hen contact op via e-mail en dus waren deze senioren automatisch al vertrouwd met nieuwe technologieën. Hij heeft tweemaal gedurende vijf uur gesproken met twee groepen van tien senioren. “Het waren open vragen en dankzij de groepsdynamiek was een goede wisselwerking mogelijk.”
 
Gerontechnologieën zijn technologieën bestemd voor senioren. Een telefoon met grote toetsten is een gerontechnologie die intussen wijdverspreid is, maar er bestaan natuurlijk nog vele andere gerontechnologieën: een armband voor demente en verwarde personen zodat ze weer kunnen worden teruggevonden, een valdetector, een personenalarmsysteem dat rond de nek wordt gehangen en waarmee hulp kan worden opgeroepen, een elektronische pillendoos (om de medicijnen niet te vergeten), een huishoudrobot, enz. De vindingrijkheid van de uitvinders kent bijna geen grenzen. Deze technologieën helpen de senioren in hun dagelijks leven en zorgen ook voor een hogere veiligheid. Dankzij deze technologieën kunnen ze langer thuis blijven leven en moeten ze niet op zoek naar een andere levensomgeving. Maar deze technologieën zijn niet alleen nuttig voor senioren. Ze maken ook het leven van de zorgverstrekkers een stuk makkelijker, of het nu om professionele zorgverstrekkers of om familieleden gaat. Vaak zijn het trouwens de familieleden die deze verschillende technologieën voor “hun” senior kiezen om op die manier gerustgesteld te kunnen zijn… Ethiek “Deze technologieën doen heel wat ethische vragen rijzen die niet uit het oog mogen worden verloren”, benadrukt Jean-Baptiste Dayez. “Bepaalde vragen hebben betrekking op de vertrouwelijkheid en op het respect van de persoonlijke levenssfeer. Zo is het nooit helemaal onschuldig om het doen en laten van iemand van nabij te volgen, ook al is het voor een goed doel. Sommige toestellen worden bij de gebruiker geplaatst nadat ze in zeven haasten hun akkoord hebben gegeven: heeft de gebruiker in dit geval wel echt een keuze gehad? Gerontechnologieën worden geacht de autonomie te bevorderen, maar versterken ze soms niet de afhankelijkheid en versnellen ze soms niet het verouderingsproces? Het is net zoals wanneer we het vlees van een oudere persoon snijden om tijd te winnen: op den duur zal deze senior dat dan niet meer zelf kunnen. En als deze senior een traplift laat plaatsen, bestaat dan niet het risico dat hij op den duur niet meer de trap naar boven zal kunnen nemen? Dankzij deze technologieën hebben zorgverstrekkers ook minder werk, maar zal dat niet ten nadele zijn van het menselijk contact dat zoveel ouderen precies nodig hebben?”
 

De voordelen

“Uit de gesprekken die we hebben gehad met de ouderen is gebleken dat ze erg enthousiast zijn over deze technologieën”, benadrukt Jean-Baptiste Dayez. “We denken echter dat we voorzichtig moeten blijven ten aanzien van deze gerontechnologieën, maar we zullen ze hoe dan ook nooit als slecht bestempelen. Een item is vaak teruggekomen in de gesprekken, namelijk dat 95% van de senioren thuis willen blijven wonen en dat ze bang zijn om in een R(V)T geplaatst te worden. “En daarvoor zijn ze bereid om gebruik te maken van technologieën die hen zouden kunnen helpen, ondanks de ethische bezwaren die daarbij zouden komen kijken. Ze benadrukken wel het belang van een gepersonaliseerde studie van hun situatie. Is de technologie aangepast aan hun huis? Hoe ziet het eruit? Dringt het niet te veel binnen in hun privéleven? Is het gebruiksvriendelijk?” Jean-Baptiste Dayez maakt nog een andere vaststelling: “Senioren zijn minder bang voor de dood dan voor een handicap en een droevig levenseinde. Bepaalde technologieën kunnen dan wel een leven redden, maar moet dit leven per se langer of weelderiger zijn? » Koste wat het kost willen beveiligen heeft nog een ander nadeel: wanneer sommige senioren vallen, kunnen ze weer rechtstaan door op iets te steunen en ze hebben niet noodzakelijkerwijs zin dat een camera hun valpartij doorseint… Bovendien zou dat hun omgeving ertoe kunnen aanzetten om ze in een rusthuis te plaatsen.
 
Ten slotte zijn deze technologieën ook nog eens erg duur. Gaan ze daarom niet zorgen voor een samenleving met twee snelheden en de digitale kloof nog meer uitdiepen?
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie