Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

ZNA start pilootproject ‘vermijden postoperatieve wondinfecties'

Delen

“Er bestaan heel wat misverstanden over de soorten ziekenhuisinfecties. We moeten hierbij een onderscheid maken tussen infecties veroorzaakt door microörganismen die een patiënt met zich meedraagt bij de opname in een ziekenhuis; infecties met kiemen die tijdens het verblijf in het ziekenhuis opgelopen worden; en multi-resistente infecties en infecties met veel voorkomende bacteriën. Daarnaast is er nog een belangrijk onderscheid tussen vermijdbare en niet-vermijdbare infecties.”

Geen eensgezindheid over aanpak ziekenhuisinfecties

“Het is niet evident om aan te geven of het aantal ziekenhuisinfecties daalt of toeneemt. We stellen wel vast dat er door een geïntensiveerde detectie meer infecties gevonden worden. Over de aanpak en de bestrijding van ziekenhuisinfecties bestaat geen eensgezindheid tussen de verschillende actoren. Niet iedereen is er van overtuigd dat men meer moeten inzetten op een effectieve beheersing. Vaak heeft dit te maken met een gebrek aan mankracht en daarbij speelt de overheid een cruciale rol. Vanuit de overheid worden er immers quota opgelegd naar het aantal Fulltime Equivalenten dat een ziekenhuis mag inzetten op het vlak van hygiëne. Als grootste ziekenhuizengroep in België met 9 ziekenhuizen en méér dan 2500 bedden moet ZNA het stellen met 1,8 voltijds geneesheren hygiëne en 4,2 voltijds verpleegkundigen hygiëne. Dergelijke beperkende quota remmen de werking maar dat belet ons ondertussen niet om diverse initiatieven te nemen, vooral dan op projectbasis.”

Kritische indicatoren

“Concreet staan twee pilootprojecten op stapel in de campus Middelheim rond de beheersing van ziekenhuisinfecties. Een eerste project betreft het vermijden van postoperatieve wondinfecties. Bij elke operatieve ingreep willen we een reeks kritische indicatoren meten zoals de overdruk en de omgevingstemperaturen in de operatiezaal, de correcte ontharing van de patiënt, het tijdstip van antibioticatoediening, het gesloten houden van deuren tijdens de heelkundige ingreep, enz. Alle indicatoren worden gemeten – onder meer met sensoren – en getraceerd en verwerkt in een computerprogramma. In dit project kan men processen optimaliseren en een kwaliteitslabel afleveren dat nauw aansluit bij de vraag naar ‘patiëntveiligheid’. Om het beeld compleet te maken: sinds begin 2012 is ZNA gestart met een project rond ventilatorgeassocieerde pneumonie. Ook hier wordt een lijst van kritische indicatoren opgevolgd waaronder de lighouding van de patiënt, de mondzorg, continue aspiratie, enz. Het volledig beheersen van ziekenhuisinfecties is een zaak van lange adem, vandaar dat ZNA er alvast op projectbasis mee aan de slag gaat in een aantal afdelingen, om deze projecten nadien in andere afdelingen en sites uit te rollen,” besluit Bart Gordts.

KADER: Longontstekingen en infecties in de bloedbaan het gevaarlijkst

De meest recente, uitgebreide gegevens over ziekenhuisinfecties in België dateren reeds van 2007 toen het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een nationaal onderzoek uitvoerde. Uit het rapport bleek toen dat 6% van alle ziekenhuispatiënten kampten met een ziekenhuisinfectie. Het KFC schat dat elk jaar in België 2625 personen sterven in het ziekenhuis door een ziekenhuisinfectie. Vooral longontstekingen zijn dodelijk, alsook infecties in de bloedbaan en dit zowel op de afdelingen intensieve zorgen als op de afdelingen inwendige geneeskunde, chirurgie, geriatrie en revalidatie. Naast het overlijden van patiënten zorgen ziekenhuisinfecties ook voor een verlengde verblijfsduur met gemiddeld een week. Dit langere verblijf kost de gemeenschap jaarlijks bijna 400 miljoen euro.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie