Typ om te zoeken

Facility In the spotlight Techniek Woonzorgcentra

Zorg-Saam ZKJ en hun infectiepreventiebeleid

Delen

Zorg-Saam ZKJ is een groep van 13 woonzorgcentra in Vlaanderen. Katia Van Mele is er stafmedewerker Zorg en licht toe waar de aandachtspunten liggen op het vlak van het infectiepreventiebeleid en hoe een nauwere samenwerking tussen een woonzorgcentrum en een ziekenhuis daarbij een (belangrijk) verschil maakt. 

Infectiepreventie in een woonzorgcentrum is een meersporenbeleid. “Het is een mix van wettelijke richtlijnen opvolgen, aandacht voor de inrichting van de woonzorgcentra én een nauwe samenwerking met de acute zorgverlening”, zegt Katia Van Mele. “Handhygiëne is natuurlijk hét eerste aandachtspunt. De overdracht van heel veel micro-organismen gebeurt via de handen. De zorginspectie komt regelmatig langs om te controleren welke tools (zeep, handalcohol, …) wij ter beschikking stellen voor correcte handhygiëne en of die beschikbaar zijn op bepaalde cruciale punten zoals toiletten (op afdelingen en openbaar), in verzorgingsruimten, …” 

Inrichting: infectiepreventie versus huiselijkheid 

Bij het plaatsen van producten voor handhygiëne in de bewonerskamers wordt rekening gehouden met discretie en zichtbaarheid. “We willen vooral een gezellige woon-leefomgeving creëren”, zegt Katia Van Mele. “Toch moeten handhygiëneproducten beschikbaar zijn in de onmiddellijke nabijheid van de ruimte waar zorg verleend wordt. Die worden zo onopvallend mogelijk geplaatst. In de gangen zijn er ook een aantal wastafels met de handhygiëneproducten.  

Het Werkinstrument Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra (het ‘draaiboek’) lijst aanbevelingen en richtlijnen op. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid verwijst er duidelijk naar op de website en stelt zelf posters, campagnemateriaal en tools ter beschikking. Het Werkinstrument Infectiepreventiebeleid biedt WZC algemene en bijkomende voorzorgsmaatregelen waarmee rekening moet gehouden worden om de overdracht van micro-organismen te beperken. Hygiëne van omgeving, medewerkers en bewoners is ook een belangrijk luik. Op het vlak van voedselveiligheid zijn dan weer de HACCP-richtlijnen van toepassing. 

Eigen accenten in woonzorgleefbeleid 

In de wettelijke richtlijnen en aanbevelingen integreert Zorg-Saam ZKJ zoveel mogelijk het eigen woonzorgleefbeleid. “Bijvoorbeeld over wanneer zorgmedewerkers een beschermschort dragen”, zegt de stafmedewerker Zorg. Kom je bij een bewoner binnen met een schort, een mondmasker en een veiligheidsbril, dan is de impact daarvan in een WZC veel groter dan in een ziekenhuis. Om de bewoner zich zo comfortabel mogelijk te laten voelen, proberen we overshooting te vermijden. We maken dus de afweging tussen wat nodig is op basis van het type besmetting. 

“Het Werkinstrument Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra is geen leidraad voor onze keuze van materialen en inrichting of voor onderhoud”, zegt Katia Van Mele. “Het uitgangspunt voor inrichting en de aankoop van materialen zijn – naast functionaliteit en de decoratieve meerwaarde – natuurlijk ook het onderhoudsgemak. Onze voorzieningen hebben vloerbekledingen uit slijtvast en makkelijk te onderhouden materiaal. In sanitaire ruimtes en restauratieomgevingen wordt naadloze PVC gebruikt. Tegelijk is de gezelligheid van de woonleefomgeving een belangrijk punt bij de keuze voor afwerkingsmaterialen en meubilair.” 

Transmurale samenwerking: model voor woonzorgcentra 

Wat is de evolutie van het aantal zorginfecties bij Zorg-Saam? “MRSA is dalend, dat staat vastESBL en CPE vertonen eerder een stijgende curve. De daling van MRSA loopt gelijk met de groeiende aandacht voor handhygiëne van de laatste decennia – met de Coronaproblematiek wordt dat zo mogelijk nog belangrijker. Op het vlak van infectiepreventiebeleid heeft Zorg-Saam ZKJ voor onze 13 woonzorgcentra en twee aanverwante woonzorgcentra in elke voorziening een referente zorginfectiebeleid. Daar hebben we met de groep sterk op ingezet. Regelmatig overleg heeft geleid tot eigen procedures rond handhygiëne, persoonlijke beschermmiddelen en persoonlijke hygiëne van medewerkers. Ook op het vlak van de registratie van infecties hanteren we eigen indicatoren.” 

De maatregelen van Zorg-Saam ZKJ rond MDRO’s – multidrugresistente organismen – die mogelijk vanuit het ziekenhuis het WZC kunnen binnenkomen, zijn intussen dankzij de samenwerking met een algemeen ziekenhuis een model geworden van best practices voor infectiepreventie. “Met ons MDRO-schema op maat van een WZC zijn we daardoor toch wel pioniers geworden op het vlak van de samenwerking met een dienst Ziekenhuishygiëne van een algemeen ziekenhuis. Zorg-Saam ZKJ biedt een mooi model van transmurale samenwerking voor een gezonde en veilige woonleefomgeving, dat we graag delen met andere woonzorggroepen.” 

Geef een reactie