Typ om te zoeken

Finance In the spotlight

Zorgfactuur voor de patiënt daalt volgend jaar met 65 miljoen euro

Delen

Het remgeld voor een heleboel geneesmiddelen gaat volgend jaar naar beneden. Patiënten zullen daardoor 58 miljoen euro per jaar minder uit eigen zak moeten betalen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trekt ook bijna 7 miljoen euro uit om anticonceptiemiddelen en de morning-afterpil voor meer vrouwen terug te betalen. De zorgfactuur voor de burger daalt daardoor in het totaal met 65 miljoen euro.

De ministerraad keurde de gezondheidszorgbegroting voor 2020 vandaag goed. Minister De Block: “Ik ben blij met deze begroting. We verlagen de zorgfactuur voor de patiënt met 65 miljoen euro per jaar, en dat in een erg lastige budgettaire context. Zorgverleners krijgen ook de indexering waar ze recht op hebben en de rekening van de overheid klopt.” 

Goedkopere medicijnen voor patiënt

Patiënten zullen volgend jaar minder remgeld betalen voor onder andere geneesmiddelen tegen osteoporose, astma, hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer, depressie, bepaalde kankers, etc.

Door een uitbreiding van de terugbetaling worden ook anticonceptiemiddelen en de morning-afterpil toegankelijker. Vandaag komen enkel vrouwen jonger dan 21 jaar in aanmerking voor terugbetaling. Daar komt straks verandering in: vanaf volgend jaar betaalt de overheid anticonceptiemiddelen volledig terug tot 25 jaar, de morning-afterpil wordt gratis voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd. Minister De Block trekt daar 6,9 miljoen euro op jaarbasis voor uit. De uitbreiding van de terugbetaling komt er na een initiatief van het parlement.

Indexering voor zorgverleners

Ook voor zorgverleners houdt de gezondheidszorgbegroting 2020 goed nieuws in. Hun honorarium wordt volledig geïndexeerd. De wettelijke groeinorm van 1,5% wordt ook volledig toegekend.

Besparingsmaatregelen farma 

Om de begroting sluitend te houden, zijn een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt voor de farmaceutische sector. Het gaat vooral over besparingen op geneesmiddelen die al lang op de markt zijn en op biologische geneesmiddelen.

De wettelijke basis wordt nu uitgewerkt zodat de maatregelen op 1 april 2020 in werking kunnen treden. In 2020 zullen ze samen 121 miljoen euro opleveren, op jaarbasis gaat het over 161 miljoen euro. Die maatregelen komen bovenop de prijsdaling van 58 miljoen euro voor de patiënt. De totale besparing voor de farmasector komt zo op 178 miljoen euro in 2020 en op 218 miljoen euro vanaf 2021.

Binnen de andere zorgsectoren wordt niet bespaard.


Maximumfactuur en statuut chronische zieke

‘Oplossing uitgewerkt voor de patiënt, nu is het aan de deelstaten’

In het kader van de gezondheidszorgbegroting komt minister De Block ook met een oplossing voor het probleem rond de maximumfactuur en het statuut chronische zieke, twee maatregelen om patiënten te beschermen tegen oplopende zorgkosten. Sommige patiënten riskeerden vanaf volgend jaar minder snel toegang te krijgen tot deze bescherming, waardoor ze méér uit eigen zouden moeten betalen. Maar dat risico is nu van de baan, verzekert minister De Block.

Wereld op zijn kop

Minister De Block: “De deelstaten hebben jaren geleden de bevoegdheid en het geld gekregen om hun inwoners te beschermen tegen oplopende kosten voor “deelstaatzorg”. Ze zijn evenwel bij de pakken blijven zitten en daar dreigden duizenden burgers straks de dupe van te worden. Dat is de wereld op zijn kop. Ik heb daarom een oplossing gezocht voor die mensen: we verlengen de overgangsperiode met een jaar zodat niemand getroffen wordt. Maar het is nu wel aan de deelstaten om eindelijk een definitieve regeling uit te werken.”

Bij de zesde staatshervorming zijn bepaalde zorgdomeinen overgeheveld naar de deelstaten, onder andere  ouderenzorg en bepaalde types revalidatiezorg. De deelstaten kregen daarbij niet alleen de bevoegdheid over die zorgdomeinen maar ook het budget ervoor. Ze werden bijgevolg zelf verantwoordelijk om hun inwoners te beschermen tegen oplopende zorgkosten binnen die zorgdomeinen. De voorbije jaren werden we de uitgaven van patiënten voor “deelstatenzorg” nog meegeteld om in aanmerking te komen voor de federale bescherming, maar daar komt op 31 december 2019 een einde aan. Doordat de deelstaten intussen geen eigen oplossing hadden uitgewerkt, dreigde de patiënt de dupe te worden. Dat vermijdt minister De Block met een nieuwe overgangsregeling.

 

Geef een reactie