Typ om te zoeken

Zorg magazine

Naast het online aanbod gaat ZorgAnders meer de diepte in met magazines, een krant, jaarboeken en andere printmedia. Ons huidige aanbod aan uitgaven omvat onder meer:

ZORG Magazine, een blad dat vijf keer per jaar via de post wordt bezorgd bij alle key decision makers, leveranciers en fabrikanten in de Belgische zorgsector.

Onze krant Actual Care levert, eveneens vijfmaal per jaar, nieuws over ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. De krant verschijnt op zo’n 3.500 exemplaren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Vier keer per jaar verschijnt bovendien het magazine Zorg & Techniek in Vlaanderen en Brussel. Het heeft een specifieke focus op techniek, bouw, infrastructuur en installaties, en is het officiële ledenblad van de vereniging Zorg.tech.

In samenwerking met Urobel vzw/asbl geven we ook het tweetalige UROBEL Magazine uit, dat vier keer per jaar verschijnt in twee versies: één iditie richt zich op het urologische artsenkorps, een andere op urologische verpleegkundigen. Het magazine verschijnt op 2.680 exemplaren.

Hospindex is het jaarboek van de ziekenhuizen, dat een volledig overzicht biedt van de Belgische ziekenhuiswereld. ZorgAnders geeft het uit in samenwerking met ziekenhuisdirecties en toeleveranciers.