Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Zorgtuinen: thuis en in je wijk oud worden

Delen

De minister maakte hiervoor 10 miljoen euro vrij. Een eerste projectoproep werd het voorbije jaar gelanceerd. Vandaag zijn de geselecteerde projecten klaar om te starten. “De proeftuin zal vertrekken vanuit de vragen en de behoeften van de zorgbehoevenden. De senioren van vandaag en morgen hebben immers hun eigen verwachtingen en voorkeuren. Innovatie moet de noden van de mensen aanpakken, en niet wat wij vooropstellen als hun noden”, onderstreept Ingrid Lieten. “De proeftuin formuleert bijgevolg de volgende hoofddoelstellingen: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten leven; de thuisomgeving verbeteren: ouderen actief laten participeren om vereenzaming tegen te gaan; integrale zorg aanbieden; buurtgerichte zorg organiseren.”

Vier platformen

Om die doelstellingen te behalen, zijn er binnen Zorg Proeftuinen Vlaanderen vier platformen opgericht:
‘Actief Zorgzame Buurt’ in Antwerpen en Brussel (hoofdaanvrager: Zorgbedrijf Antwerpen) beoogt het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun mantelzorgers door de ontwikkeling van zorgzame buurten. Zelfzorg en de uitbouw van een sterk informeel zorgnetwerk staan centraal, terwijl de professionele zorg zich consequent op de tweede lijn houdt.
‘Ageing in Place’ (AIPA) in de regio Aalst (hoofdaanvrager: stad Aalst) focust op de betaalbaarheid van wonen en zorg, met als doel ouderen langer kwaliteitsvol thuis te laten wonen.
‘InnovAGE’ in de regio Leuven (hoofdaanvrager: SEL GOAL vzw) wil voor senioren met een complexe zorgvraag geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen ontwikkelen, door innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg – dicht bij de burger, én zo lang mogelijk in de thuisomgeving. (zie kader)
‘Living and Care Lab’ (LiCalab) in de regio Kempen (hoofdaanvrager: stad Turnhout) wil mensen langer zelfstandig thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en sociale participatie van ouderen, maar ook door middel van nieuwe woonconcepten, of een meer geïntegreerd zorgproces.

KADER: InnovAGE

Het project InnovAGE streeft naar een verbetering van de ’kwantiteit en
kwaliteit’ van leven van diabetespatiënten in de woonzorgcentra.
Alle zorgverleners worden betrokken in dit zorgvernieuwinginitiatief. Het
project wordt gedragen door de woonzorgcentra en de betrokken huisartsen. Diabetesspecialisten  – artsen diabetologen en paramedische
diabeteseducatoren – begeleiden en faciliteren het project. Bijkomend leidt meer levenskwaliteit automatisch tot een daling van het aantal vermijdbare hospitalisaties. Dit uit zich in aanzienlijke minderuitgave in het federale gezondheidszorg (RIZIV) budget. Verder past dit project perfect in de Vlaamse zorgdoelstellingen. Preventie staat centraal. Dit gebeurt door gedeelde zorg en gestructureerde informatiedeling. De introductie van innovatieve communicatietools is uniek. Momenteel zijn alle platforms rond delen van dossiers gericht op shared data tussen artsen. Dit project zet in op het delen van data tussen paramedici en artsen op een zeer basis-niveau
(glucose dagprofielen en bloeddruk).

Nood aan afgestemde zorg voor diabetici in woonzorgcentra

Het aantal diabetespatiënten in ons land stijgt. Een tijdige diagnose en een correcte behandeling voorkomen mogelijke lange termijn gevolgen zoals blindheid of nierfalen. Bij hoogbejaarden of bejaarden metgezondheidsproblemen is dit anders. Te hoge en te lage bloedsuikerwaarden door de diabetes bepalen hun leven. Ook bijkomende vermijdbare complicaties zoals urinaire infecties door te hoge suikerwaarden of hospitalisaties door hypoglycemie komen voor. Vaak wordt een oudere diabeticus afhankelijk van zorgverleners.

Aanpassing aan een nieuwe structuur

Als een diabetespatiënt in een woonzorgcentrum (WZC) komt vergt dit
aanpassing aan een nieuwe structuur met vaste eetmomenten. Dit is een
moeilijke evenwichtsoefening tussen de wensen van de patiënt, de
therapeutische behoeften en het haalbare en zinvolle van de gevraagde
zorgen. Hoe ga je om met uiterst intensieve therapieën met weinig gevolg bij hoogbejaarde mensen met beperkte levensverwachting? Of het toepassen van dieet interventies die leiden tot paradoxale ondervoeding en vermindering van levenskwaliteit? Voorts bepalen in een woonzorgcentrum niet enkel de verpleegkundigen maar ook zorgkundigen onder leiding van verschillende huisartsen de zorg van een patiënt. Verwarring troef en een verdunning van de expertise van deze zorgkundigen en verpleegkundigen. Het gebruik van verschillende therapeutische schema’s beperkt de expertise van de paramedici.
Zo worden bijvoorbeeld type 1 patiënten vaak op eenzelfde manier benaderd als met insuline-behandelde type 2 patiënten
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie