Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

ZUURSTOF VOOR HET ZIEKENHUIS

Delen

Oxypoint hanteert een nieuw opleidingstraject voor het gebruik van zijn innovatieve zuurstof flowmeter. Sinds april gingen vijf pilootafdelingen in 4 ziekenhuizen ermee aan de slag. Door een synergie van training en teambuilding wordt zuurstof plots een bron van energie op de afdeling.

Comfortabele zuurstoftherapie

Niemand ademt de hele tijd in, toch? Dus waarom is zuurstoftherapie ontwikkeld alsof dat wel zo is? Oxypoint biedt met zijn O2COMFORT flowmeter een innovatief ant- woord op zuurstoftherapie in het ziekenhuis. Dit toestel kan zuurstof op continue wijze toe- dienen, maar kan ook zo worden ingesteld dat er enkel een dosis zuurstof bij de inademing wordt toegediend. In deze comfortmodus volgt de zuurstoftoevoer de natuurlijke ademha- lingsfrequentie van de patiënt. Zo zorgt deze flowmeter voor meer comfort voor de patiënt terwijl de verspilling van zuurstof wordt tegen- gegaan. Dit laatste zorgt ervoor dat de toestellen zichzelf terugverdienen, gemiddeld op 3 à 4 jaar tijd.

Demo als demarrage

“Dokters en verpleging beseffen vaak niet hoe vervelend het is om op de klassieke wijze zuur- stof in de neus te krijgen”, zegt Philip Hendrickx, die 7 jaar geleden aan de basis lag van Oxypoint als spin-off van de Universiteit Antwerpen. “Traditionele, continue zuurstoftherapie ver- oorzaakt uitdroging van de neus, wat kan leiden tot irritatie, korstvorming, neusbloedingen en hoofdpijn. De comfortmodus houdt de vocht- balans in de neus intact zodat de nare bijwer- kingen voor de patiënt verdwijnen. Pas wanneer de zorgverlener zelf aan den lijve ondervindt hoe de flowmeter het verschil maakt, zie je dat het enthousiasme snel groeit.”Bram Geukens, hoofdverpleegkundige van de Dienst Geriatrie en Pneumologie in het Sint-Dimpna ziekenhuis in Geel beaamt: “Toen we met ons team voor het eerst zélf de traditionele zuurstoftherapie konden ervaren, beseften we pas hoe onaange- naam die eigenlijk is. Voor die demo waren we ons daar helemaal niet van bewust. Daar waren we erg door verrast. De comfortmodus is veel aangenamer. Nu nemen we de tijd om al onze patiënten te informeren en waar mogelijk de comfortmodus te gebruiken.”

Gewoontes doorbreken met teamspirit

Sint-Trudo ziekenhuis

Marleen Dams, diensthoofd van het oplei- dingscentrum in het Sint-Trudo zieken- huis is enthousiast: “Zuurstoftherapie is een basishandeling in het ziekenhuis. Generaties medisch en verpleegkundig personeel zijn gewend aan de continue toediening van zuur- stof met behulp van een traditionele flowmeter. Oxypoint doorbreekt deze routine met de keuze voor de comfortmodus. Om deze verandering te ondersteunen bij het in gebruik nemen van de toestellen geven ze een training die onze verpleging niet alleen helpt om het werkings- principe te begrijpen en de voordelen van het toestel te ervaren, maar daarnaast ook inspeelt op de teamgeest en zo de leercurve versterkt. Het is eigenlijk een traject dat wordt doorlopen waarbij Oxypoint op verschillende momenten ter plaatse komt terwijl de teams van onze afde- lingen proberen te stijgen van level1 naar level4 door eenvoudige team challenges, zoals het nemen van een groepsfoto die weergeeft waar ze zélf zuurstof van krijgen. Dit spelelement verhoogt de interactie, wat het correct gebruik en het kunnen helpen van patiënten met een duidelijke uitleg en gerichte actie ten goede komt. Een eenvoudig concept dat heel doeltref- fend is. De toestellen zijn nu anderhalve maand in gebruik en de feedback is erg positief.” Nicole Engelen, hoofdverpleegkundige van de Dienst Cardiochirurgie/Cardiologie en Nefrologie in ZOL Genk treedt bij: “Ik was meteen overtuigd van de aanpak. De team challenges zorgen ervoor dat de positieve energie omhooggaat zodat het geheel beter blijft hangen. Zo kan je de patiënt beter helpen en je hebt je als team nog geamuseerd ook. Daar kan ik niet tegen zijn (lacht).”

ZOL Genk

WK inademen

Marleen Dams: “Het viel me op bij de initiële training dat de meeste collega’s het verschil tussen een continue zuurstoftoevoer in de neus en enkel een dosis zuurstof bij inademing als zeer groot ervaarden. Of hoe een simpel idee tot zoveel meer comfort kan leiden. Veel mensen weten gewoon niet dat het anders kan. Daarom lanceert Oxypoint een wereldkampioenschap inademen, waar heel wat collega’s meteen aan hebben meegedaan. De bedoeling is te meten hoe lang je kan inademen om zo ludiek de aandacht te vestigen op de comfortmodus. Want niemand ademt de hele tijd in, toch? (lacht).”

Doe mee aan het WK inademen!

Oxypoint gaat op zoek naar de Wereldkampioen inademen. Maak een leuk filmpje van jouw topprestatie en win een luxe luchtballonvaart voor 2 personen.

Alle info op: oxypoint.eu/wkinademen

Geef een reactie